UDIAT Centre Diagnòstic

Presentació

La Unitat de Radiologia Vascular Intervencionista del Parc Taulí és una unitat multidisciplinar en què hi participen radiòlegs intervencionistes i neuroangiorradiòlegs, així com infermeria especialitzada en procediments guiats per imatge i les seves cures. Per al seu desenvolupament, s’utilitzen tècniques d’imatge que són assistides per tècnics de radiologia qualificats específicament en aquests equips d’imatge de tecnologia complexa, que fonamentalment utilitzen RX o ultrasons.

Molts dels procediments es poden realitzar sense anestèsia general, tot i que els més complexes i els pediàtrics es fan amb el suport d'un anestessista capacitat en aquesta àrea fora de quiròfan.

Com a característica principal, tenim el fet de no haver de realitzar grans incisions, ja que s'utilitza la introducció de petits dispositius de pocs mil·límetres per progressar a través dels vasos sanguinis o d'altres conductes de l'organisme per arribar als organs diana, on es realitzarà el tractament. Generalment comporta menys risc, menys dolor i una recuperació més ràpida del pacient.

  @VirTauli

 

Coordinadora de la Unitat de Radiologia Vascular i Intervencionista

Arantxa Gelabert Barragán

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades