UDIAT Centre Diagnòstic

servei lab

Presentació

El Servei de Laboratoris Clínics del Parc Taulí Hospital Universitari és un servei de diagnòstic biomèdic centrat en el pacient. Engloba les diferents àrees de coneixement de la Medicina del Laboratori i té com a objectiu principal col·laborar estretament amb els clínics en el procés assistencial del pacient, amb la generació de dades analítiques i la seva integració en informació amb valor i útil pel diagnòstic, pronòstic i monitoratge terapèutic de les malalties. Dins l´activitat del servei destaquen la docència i la formació continuada així com la recerca com pilars bàsics que possibiliten la transferència de coneixement a la clínica.

Propòsit

El nostre propòsit és generar i integrar nous coneixements de la biologia de les malalties i junt amb els avanços tecnològics posar-los a l'abast del clínics i de la ciutadania. Treballem assegurant la màxima excel·lència que la nostra feina requereix dins de l'estructura sanitària a la qual pertanyem.

Organització

A nivell organitzatiu diferenciem dues grans àrees: el Laboratori Core (Laboratori de Rutina i Laboratori d'Urgències) es tracta d'una àrea molt automatitzada, robotitzada i transversal amb una elevada activitat assistencial i amb temps de resposta ajustats a les necessitats dels clínics i l'àrea dels laboratoris especialitzats que engloba a Bioquímica, Genètica (Centre de Medicina  Genòmica), Hematologia i Unitat d'Hemostàsia Clínica, Immunologia, Microbiologia i Medicina Transfusional. Des dels seus inicis el servei ha apostat per la generació de coneixement des de diferents àrees d'especialització però potenciant la transversalitat i la permeabilitat entre les diferents àrees per aprofitar tant els recursos tecnològics, humans i de coneixement, per tal de crear sinergies, augmentar l'eficiència i aconseguir més sostenibilitat.


El nostre model de laboratori és el d'un servei transversal i plenament integrat en l'hospital, que treballa conjuntament amb les diferents unitats assistencials per facilitar la relació amb els clínics i en definitiva estar més a prop del pacient.

Participem activament i liderem projectes de recerca amb una clara visió translacional de la nostra activitat

Directora del Servei de Laboratori

Luz

Mª Luz Muñoz Marín

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades