Sabadell Gent Gran, Centre de serveis

Activitat

Activitat global

  2017 2018
Ocupació
Ocupació residència a 31/12 (127 places) 99,92% 100%
Ocupació apartaments a 31/12 (31 places) 98,85% 94,7%
Ocupació centre de dia a 31/12 (36 places) 93,81% 97,5%