Accessibilitat

Què és l’accessibilitat web?

L’accessibilitat web procura que qualsevol persona, independentment de les seves capacitats (persones cegues o amb deficiències visuals greus, miops, amb discapacitats motrius, entre d’altres), pugui accedir a tot el contingut que hi ha en un lloc web. Així, es prioritza el dret de totes les persones a utilitzar la informació que hi ha a Internet, però obeeix també a una qüestió ètica que beneficia a tots els usuaris per igual.

El W3C (World Wide We Consortium), la comunitat internacional que treballa per desenvolupar els estàndards web, a través de la seva iniciativa WAI (Web Acessibility Initiative), ha fet molts esforços per millorar l’accessibilitat a la web. La mateixa Comissió Europea recomana a tot els estats membres l’ús i aplicació de les guies elaborades per aquesta iniciativa i que es troben recollides i publicades en la WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Accessibilitat al web del Parc Taulí

Tot el web de la Corporació Sanitària Parc Taulí, així com els dels seus centres, s’han dissenyat seguint les pautes de la WCAG 2.0 conforme al nivell doble A (AA), entre les quals destaquem:

 • La correcta utilització dels encapçalaments (headings).
 • La correcta utilització de les etiquetes que formen part del codi HTML, adequant-les al tipus de contingut que representen: llistes, taules, enllaços, paràgrafs, imatges, cites, entre d’altres.
 • Totes les imatges contenen l’atribut alternative text (alt), que en facilita la comprensió i la identificació, excepte les que són purament decoratives.
 • Les taules només s’utilitzen per presentar informació de dades i incorporen les etiquetes summary i caption, que en faciliten la comprensió i la identificació.
 • El posicionament del contingut s’ha realitzat per mitjà del llenguatge HTML i les fulles d’estils en la seva versió CSS 3.0.
 • Els hipervincles s’acompanyen de l’atribut descriptiu title i molts d’ells van precedits d’una icona descriptiva.
 • El contrast entre el text i el fons s’ha revistat amb les eines WCAG contrast checker i Colour Contrast Analyser.
 • La mida de la lletra es pot controlar des de les eines que incorporen els diferents navegadors.

Dreceres de teclat

Les dreceres de teclat permeten navegar ràpidament pel contingut sense haver d’utilitzar el ratolí. Aquestes dreceres es corresponen amb la combinació d’una lletra o número del teclat i altres tecles que variaran depenent del navegador:

 • Explorer en Windows: Alt + [lletra o número] + enter.
 • Mozilla Firefox en Windows i Linux: Alt + [lletra o número].
 • Opera en Windows: Shift + Esc + [lletra o número]
 • Safari en Mac: Control + [lletra o número]
 • Mozilla Firefox en Mac: Control + [lletra o número]

Per tant, fent les combinacions de les tecles anteriors i les lletres o números descrits a continuació facilitarà l’accés als següents continguts:

0 - Accessibilitat
1 - Inici
s - Skip content
2 - Cercar
3 - Seu electronica
4 - Contacte
5 - Com arribar
6 - Idioma

 

7 - Avis legal
8 - Mapa web
9 - Area privada

 

c - Centres y Serveis
u - Usuaris
p - Professionals
d - Docencia
r - R+D+I
i - Inf.corporativa

 

f - Facebook
t - Twitter
y - Youtube

Llistes amb icones

Amb la finalitat de fer més intel·ligibles els continguts, sovint es mostren destacats acompanyats d'una icona representativa de la informació que es vol donar:

Ajuda’ns a millorar

L'accessibilitat és un procés de millora contínua, per aquest motiu us convidem a enviar-nos els vostres suggeriments sobre aquest web a través del nostre correu electrònic: