Hospital de Sabadell

Activitat

Ana Rosa Ochagavía Calvo - Cap de l'Àrea de Malalt Crític

  2016 2017
Ingressos
Total ingressos
2.101 2.300
Estada mitjana 4,55 3,67
Derivacions a altres Serveis de l'Hospital 1.814 1.881
  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 282 274
Estada mitjana 7,44 7,02
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 1
Total altes 283 275