Hospital de Sabadell

Activitat

Oriol Roca Gas - Director de l'Àrea de Crítics i director del Servei de Medicina Intensiva

  2020 2021
Ingressos
Total ingressos
1.970 1.205
Estada mitjana 4,5 4,01
Derivacions a altres Serveis de l'Hospital 1.584 927
  2020 2021
Altes
Altes convencionals aguts 278 254
Estada mitjana 11,12 9,91
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 278 254