Comitè Institucional de Recerca i Innovació (CIRI)

6

Reunions ordinàries

10

Documents institucionals revisats i aprovats

9

Noves incorporacions

Funcions principals

Destacats

 • Assessorar i donar suport a la direcció de recerca i innovació per a la creació d’accions estratègiques en matèria de recerca i innovació d’excel·lència.
 • Participar en la definició i la supervisió de la documentació i normativa institucional: programa intramural, Pla Científic Cooperatiu, etc.
 • Re-acreditació dels grups de recerca I3PT.
 • Seguiment de les activitats vinculades al pla estratègic, garantir que les accions tinguin visibilitat i garanteixin el benestar de la població.
 • Fomentar la promoció de les accions entre els diversos estaments i professions sanitàries.
 • Discussió de necessitats conjuntes: formació, serveis, RRHH comuns.
 • Detecció de línies estratègiques i col·laboracions estratègiques.
 • Identificar punts de millora en la gestió de l’I3PT juntament amb la direcció de l’Institut.
 • Nou reglament d’organització del CIRI per complir amb la paritat de gènere i incorporant perfils predoc i resident.
 • Reacreditació de 20 grups de recerca I3PT.
 • Nou procediment de sol·licitud de personal investigador emèrit.
 • Definició de la figura d’ombudsperson de l’I3PT.

Comitè d'Ètica de la Investigació (CEI/CEIm)

23

Sessions

88

Estudis experimentals revisats i aprovats

123

Estudis no experimentals revisats i aprovats

374

Projectes nous registrats

El Comitè d’Ètica d’Investigació amb medicaments (CEIm) del Parc Taulí és un dels més actius a nivell nacional avaluant estudis.

Va ser acreditat per primera vegada l’any 1994 i treballa sota els procediments normalitzats per la normativa d’assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris (RD 1090/2015 de 4 de Desembre).

També compta amb l’acreditació de The Office For Human Research Protections del United States Department of Health and Human Services.

Funcions principals

Destacats

 • Supervisió i control de la recerca amb medicaments i productes sanitaris, biomèdics i mostres biològiques.
 • Avaluar de forma ètica i metodològica els assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris, els estudis observacionals amb medicaments i les mostres o dades humanes.
 • 4a posició a nivell estatal (2a catalana) per l’activitat en avaluació de projectes. Veure notícia. 
 • CEIm de referència per a 63 assajos clínics amb medicaments: 6 fase I, 24 fase II, 32 fase III i 1 fase IV.

Projectes avaluats pel CEIm

Comitè Assessor Científic (CAC)

2

Reunions ordinàries

13

Documents i procediments revisats

9

Recomanacions de millora

El Comitè Assessor Científic (CAC) és un òrgan consultiu i assessor de l’activitat de recerca i innovació del Parc Taulí. En formen part persones de reconegut prestigi nacional i internacional en les àrees de coneixement que es consideren imprescindibles per a la recerca i la innovació en biomedicina que es desenvolupen al Parc Taulí.

Els seus membres representen a diversos sectors de la societat, tant de l’àmbit públic com del privat, en diferents camps com la gestió de la investigació, la propietat intel·lectual, la ciència i l’empresa.

Funcions principals

Destacats

 • Emetre opinió i valoració sobre els projectes que es desenvolupen al Parc Taulí.
 • Identificar oportunitats de negoci dels projectes.
 • Identificar oportunitats de negoci externes per proposar projectes a nivell intern.
 • Identificar possibles partners amb qui establir aliances estratègiques per al finançament, desenvolupament o comercialització de projecte i dels seus resultats.
 • Aportar valor i legitimitat al treball desenvolupat en R+D+I al Parc Taulí, per tal d’incrementar la seva eficiència i productivitat.
 • Nou reglament de funcionament del Comitè Assessor Científic per millorar la paritat.

Comitè HRS4R

4

Sessions

El segell Human Resources Strategy for Researchers certifica que l’Institut compleix amb els principis de la Comissió Europea per a la contractació de personal investigador, i que vetlla per al desenvolupament professional, estabilitat laboral i remuneració justa del seu personal.

Funcions principals

Destacats

 • Seguiment i avaluació de les accions recollides en el Pla d’Acció.
 • Vetllar per assegurar uns processos de selecció de personal transparents i oberts.
 • Facilitar la comunicació amb el personal de l’Institut per tal de millorar les accions associades al Pla.
 • Vetllar per la visibilitat nacional i internacional de l’institut com una institució de recerca amb igualtat d’oportunitats, integritat ètica i equilibri laboral.
 • Revisió dels principis de la Carta Europea dels Investigadors i del Codi de Conducta per a la Contractació de personal investigador per tal de millorar les polítiques de recursos humans de l’I3PT i per donar a conèixer a tota la comunitat del Parc Taulí els avantatges del segell HRS4R.

Comitè d'Igualtat

4

Sessions ordinàries

9

Sessions de treball

Constituït el 31 de maig del 2017 per donar compliment als aspectes recollits a la llei 3/2007 (igualtat efectiva de dones i homes) i la llei 17/2015 (igualtat catalana).

La Comissió d’Igualtat és paritària i està formada per tres persones membres de la representació social, tres persones membres representants de l’empresa i una agent d’igualtat. Tots els membres tenen formació en matèria d’igualtat.

Funcions principals

Destacats

 • Elaboració del Reglament de funcionament de la Comissió.
 • Comissió negociadora de la diagnosi i elaboració del Pla d’Igualtat, d’acord amb les exigències legalment establertes.
 • Avaluació i seguiment de la implantació del Pla d’Igualtat
 • Avaluació del Pla d’Igualtat 2017-2020.
 • Adhesió a la Carta Hipàtia d’Alexandria.
  • Participació en el grup de treball per a l’elaboració d’una guia pràctica d’inclusió de perspectiva de gènere en la recerca liderat per AQuAS.
 • Estudi de bretxa salarial.
 • Diagnosi i elaboració del II Pla d’Igualtat 2022-2025.
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.