ÀREA DE GERÈNCIA

 • Gestió Econòmica Administrativa
  • Comptabilitat
  • Compres i licitacions
  • Administració general
  • Serveis Generals
  • Serveis Informàtics
  • Suport a òrgans de govern
 • Gestió d’ajudes de recerca i innovació
 • Gestió econòmica d’assajos clínics
 • Gestió de cursos, seminaris i jornades
 • Suport legal
 • Comunicació i mecenatge
 • Protecció de dades

ÀREA DE PERSONES I FORMACIÓ

 • Gestió de persones i talent
  • Gestió de personal
  • Prevenció de riscos laborals
  • Gestió del Pla de Formació
 • Gestió del coneixement i qualitat
  • Gestió del coneixement
  • Qualitat
  • RRI

ÀREA D'ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES

DIRECCIÓ ADJUNTA

ÀREA CIENTÍFICA

 • Àrees i grups de recerca
 • Gestió de l’Àrea Científica
  • Acreditació de grups
  • Pla Científic Cooperatiu
  • Programa Intramural
  • Foment de l’R+D+I
 • Unitat de Suport a la Recerca
  • Bioestadística
  • Suport metodològic
  • Gestió i Autorització d’Estudis
 • Plataformes científiques
 • Biblioteca i Bibliometria

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

 • Gestió de Projectes d’Innovació
 • Gestió de Projectes Pre-Adjudicació
 • Models de Negoci

Òrgans de Govern

Presidència

 • Francesc Gòdia i Casablancas  – Designat pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)

Vicepresidència

 • Mariona Creus Virgili  – Presidenta del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)

Vocals

 • Isabel Amat Riera – Designada per Fundació Parc Taulí (FPT)
 • Ramón Alberich Ferrer – representant de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
 • Manuel Armengol Carrasco – Designat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Lluís Brunet i Berch – Designat per CCSPT
 • Francesc Casas i Selvas – en representació del Banc Sabadell
 • Lluís Donoso Bach – Designat per CCSPT
 • Robert Fabregat i Fuentes – designat pel Departament de Salut
 • Xavier López Luján – Designat per FPT
 • Joan Marcet i Morera – Designat per CCSPT
 • Joan Martí López – director general de la CCSPT
 • Armand Sánchez Bonastre – vicerector de Recerca i Transferència de la UAB
 • Miquel Àngel Seguí Palmer – Designat per FPT
 • Joan Tasias i Margenat – Designat per FPT

Secretariat

 • Francesc Luque López – Designat per Sabadell Gent Gran

Vicesecretariat

 • M. Dolors Prados Cazorla

Estatuts de la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí

Presidència: Joan Martí López, Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (membre nat)

Vocals:

 • Rocio Cebrián, Directora Assistencial i de Serveis Transversals (membre nat)
 • Lluís Blanch, Director Científic de l’I3PT (membre nat)
 • Francesc Gòdia Casablancas, president del Patronat
 • Glòria Palomar, Directora de Gestió de l’I3PT (membre nat)
 • Armand Sànchez, Vicerrector de Recerca i Transferència de la UAB

Secretariat: Francesc Luque, Director d’Economia i Serveis del CCSPT

Òrgan de Direcció

Òrgans Assessors

Composició Gener-Maig 2021

Presidència: Lluís Blanch, director científic de l’I3PT

Vicepresidència: Eduard Monsó

Suport administratiu: Mercè Ruiz, suport administratiu de la direcció

Vocals:

 • Assumpta Caixàs
 • Xavier Calvet
 • Narcís Cardoner
 • Jordi Estela
 • Josep Fernández
 • Joan Carles Ferreres
 • Enrique Gallardo
 • Oriol Gasch
 • Francisco Javier Guirao
 • Yeray Maldonado
 • Carmen Mendoza
 • Jaume Mesquida
 • Gemma Navarro

Nova composició aprovada al Juny 2021

Presidència: Lluís Blanch, director científic de l’I3PT

Vicepresidència: Narcís Cardoner, representant de l’àrea de salut mental i neurociències

Secretariat: Anna Ullastres, adjunta a la direcció científica

Suport administratiu: Mercè Ruiz, suport administratiu de la direcció

Vocals:

 • Martha Ariza, responsable de qualitat i formació de l’I3PT
 • Assumpta Caixàs, representant de l’àrea de metabolisme i digestiu
 • Joan Calvet, representant de l’àrea d’infeccions i immunologia
 • Enrique Gallardo, representant de l’àrea de càncer
 • Sergio Lario, representant de l’àrea de metabolisme i digestiu
 • Joan Miquel, representant de l’àrea de cirurgia i procediments intervencionistes
 • Gema Navarro, representant de l’àrea d’epidemiologia, millora assistencial i cronicitat
 • Òscar Quijada, representant de l’àrea d’infeccions i immunologia
 • Ester Risco, representant de l’àrea d’epidemiologia, millora assistencial i cronicitat
 • Anna Ruiz, representant de l’àrea de malalties minoritàries
 • Eduard Soler, responsable d’innovació de l’I3PT

Convidats permanents

 • Miquel Àngel Seguí, presidència CEIm
 • Coloma Moreno, secretariat CEIm
 • Anna Aguilar, responsable de la Unitat de Projectes
 • Nèstor Albiñana, responsable de la Unitat Científico-Tècnica

Composició

Presidència: José Ramón Seoane. Llicenciat en Farmàcia. Graduat en Bioquímica i Biologia Molecular i Doctor en Físico-química. Director General de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ocupat diversos càrrecs i ha col·laborat amb diferents universitats i organismes de l’Estat en la promoció de la investigació biomèdica i biotecnològica.

Secretariat: Lluís Blanch.

Secretariat d’actes: Mercè Ruiz.

Vocals:

 • Joaquín Arenas Barbero. Llicenciat en Farmàcia i doctor en Medicina i Cirurgia. Es fa formar com a investigador al servei de bioquímica clínica de l’Hospital 12 de Octubre, de Madrid; al Departament de neurología de l’Institut Carlo Besta de Milà, i al centre H. Houston Merrit de la Universitat de Columbia, a Nova York. Actualment és director Científic del Instituto de Investigación Sanitaria i+12, de l’Hospital 12 d’octubre, després d’haver estat director del Instituto de Salud Carlos III.
 • Julio Arrizabalaga Aguirreazaldegui. Doctor en Medicina, especialista en medicina interna. Director Científic de l’Instituto de Investigación Biodonostia i Coordinador de la Investigació de l’Hospital de Donostia. Ha estat responsable de la Unidad de Investigación CAIBER i Investigador Principal de la RETIC de Innovación, del Hospital Donostia.
 • Fàtima Bosch Tubert. Catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universidad Autònoma de Barcelona, on dirigeix el Centro de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG). Entre altres guardons, és Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya al mèrit científic i tecnològic.
 • Enriqueta Felip Font. Doctora en Medicina especialista en Oncologia Mèdica. Cap del Servei d’Oncologica Mèdica Toràcica de la Comisió de Tumors a l’Hospital Vall d’Hebron. Coordinadora europea al Grup de Treball de les Directrius de la Societat Europea.  d’Oncologia Mèdica i membre actiu de l’Associació Internacional per a l’estudi del Càncer de Pulmó.
 • Fernando Martín Sánchez. Doctor en Informàtica i Medicina, llicenciat en Bioquímica i Biologia Molecular i Màster en Enginyeria del Coneixement. Professor investigador en Informàtica Biomèdica i coordinador del Programa de recerca CROSADIS (Cronicitat, salut digital i sistemes) a l’Instituto Nacional de Salud Carlos III. Ha estat professor d’Informàtica Sanitària de la Melbourne Medical School i director fundacional del Centre d’Informàtica Sanitària i Biomèdica (HaBIC) de la Universitat de Melbourne. Des de febrer de 2020, és subdirector general d’Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales depenent del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
 • Mª Julia Prats Moreno. Doctora en Administració d’empreses. Llicenciada en Enginyeria Industrial. Professora i Directora Acadèmica a IESE Business School, Universitat de Navarra. Ha estat professora a la Wharton Business School (Universitat de Pennsilvània) i diferents escoles de negocis a Mèxic, Colombia i Portugal.
 • Enric Barba Ibáñez. Doctor Enginyer de Telecomunicacions, director general de la divisió B2B de CIRSA, director general d’UNIDESA i de CIRSA INTERACTIVE. També és professor d’ESADE Business School, de la Fundació Politècnica de Catalunya, i autor de diversos llibres sobre la gestió de la innovació.
 • Francesc Solé Perellada. Llicenciat en Ciències Econòmiques i doctor en Enginyeria Industrial. També és catedràtic d’organització d’empreses i director del Parc de Recerca i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment, és vicepresident de la Fundació Conocimiento y Desarrollo.

Convidats permanents:

 • Glòria Palomar, direcció de gestió
 • Anna Ullastres, adjunta direcció científica

Funcions principals

 • Definir línies estratègiques d’innovació
 • Prioritzar grans projectes d’innovació
 • Foment de la cultura innovadora
 • Dinamització del talent innovador

Composició

Presidència: Joan Martí López – Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Membres:

 • Rocío Cebrián Rubio – Directora Executiva de l’Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari
 • Mireia Subirana Casacuberta – Direcció d’Infermeria
 • Anna Benavent Navarro – Directora d’Organització i Sistemes de Informació
 • Carme Díaz Fernández – Directora de Qualitat
 • Antonio Llamas Losilla – Director de RRHH
 • Francesc Luque López – Director d’Economia i Serveis
 • Joan Perendreu Sans – Director de Diagnòstic per la Imatge
 • Sònia Mariscal Pérez- Directora Executiva de SGG i Atenció a la Dependència
 • Anna Pujol Garcia – Gestora Assistencial d’Infermeria
 • José Ibeas López – Cap del grup de recerca de Nefrologia en el Núvol
 • Montserrat Montaña Peironcely – Responsable de Docència i del Laboratori de Simulació

Secretariat: Lluís Blanch Torra – Director de l’I3PT

Convidats permanents:

 • Glòria Palomar Frías – Directora de Gestió I3PT
 • Xavier Gallego Moreno – Bussiness Developer
 • Mar Castiñeira – Cap de compres
 • Gabriel Ochoa Gimeno – Cap de Seguretat i Mediambient
 • Anna Augè Ruiz – Responsable de trajectòries professionals
 • Pilar Doretto – Directora de Gestió de Pacients

Composició

Presidència: Seguí Palmer, Miquel Àngel. Metge. Oncologia.

Secretariat: Moreno Quiroga, Coloma. Metge. Fundació Parc Taulí.

Vocals:

 • Alfonso Zamora, Santiago. Membre no sanitari. Representant de pacients.
 • Badia Barnusell, Joan. Metge. Pediatria.
 • Benavent Navarro, Anna. Enginyera de Telecomunicacions.
 • Calvet Fontova, Joan. Metge. Reumatologia.
 • Cano Palomares, Albert. Metge. Endocrinologia i Nutrición.
 • Cardoner Alvarez, Narcís. Metge. Salut Mental.
 • De Haro López, Candelaria. Medicina Intensiva.
 • García Domínguez, Rosa Mª. Membre del Servei dAtenció a l’Usuari.
 • García Garcia, Yolanda. Metge. Oncologia.
 • García Iglesias, Pilar. Metge. Digestiu.
 • Ibeas Lopez, José. Metge. Nefrologiai  Diàlisi.
 • Liesa Torre-Marin, Ana María. Infermera.
 • Manríquez Tapia, Marcela. Farmacòloga.
 • Massot Mesquida, Mireia. Farmacèutica de Primària. Membre aliè a la institució.
 • Reig Loncán, Guillem, Jurista. Expert en protecció de dades.
 • Soler Blanco, Nuria. Farmàcia Hospitalària.
 • Vinyallonga Flores, Montserrat. Membre no sanitari. Representant de pacients.

Funcions principals

 • Dissenyar, implementar i fer seguiment del Pla de Qualitat de l’I3PT
 • Elaborar i actualitzar les normes de funcionament
 • Aprovar els objectius de qualitat del període corresponent
 • Definir i posar en marxa les accions necessàries per l’avaluació, anàlisi i seguiment de les actuacions derivades del Pla de Qualitat
 • Proposar i fer seguiment dels indicadors de l’Institut
 • Aprovar la revisió del sistema per la direcció

Composició

Presidència: Lluís Blanch Torra, director de l’I3PT

Secretariat: Martha Ariza Sáenz, responsable de qualitat i formació de l’I3PT

Membres:

 • Gloria Palomar Frias, Direcció de Gestió
 • Nèstor Albiñana Giménez, responsable de la Unitat Científico-Tècnica
 • Coloma Moreno Quiroga, secretària tècnica CEIm
 • Loli Prados Cazorla, responsable de la Unitat d’Administració
 • Anna Ullastres Coll, adjunta a la direcció científica
 • Eduard Soler Alonso, responsable de la Unitat d’Innovació
 • Marcela Manriquez Tapia, responsable de la Unitat d’Assajos Clínics
 • Miquel Cruel Niebla, responsable Qualitat d’Assajos Clínics
 • Anna Aguilar Aguilar, responsable de la Unitat de Projectes i membre del Comitè d’Igualtat
 • Carme Diaz Fernández, Directora de Qualitat CCSPT
 • Àgueda Flores, responsable Unitat de Garantia de la Qualitat de la UAB
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.