Lluís Blanch Torra

Director científic de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)

L’any passat tancava aquest escrit amb un missatge de confiança envers la valuosa tasca que estava duent a terme tot l’equip de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) per aconseguir el reconeixement de la nostra institució com a centre CERCA. Els resultats de la nostra activitat de recerca, d’innovació i de docència, la nostra trajectòria i experiència i, especialment, el compromís, actitud i talent dels professionals que integren l’Institut feien augurar resultats molt positius. Doncs, bé, aquest 2021 podem celebrar que hem aconseguit aquest reconeixement perseguit amb tanta tenacitat i determinació.

Aquesta fita ens situa entre l’elit dels centres de recerca de Catalunya. Ser una institució CERCA significa haver aconseguit un reconeixement estructural i l’accés a recursos que ens permetran desenvolupar projectes prioritaris i començar-ne altres de nou. Amb aquest segell, l’Institut maximitzarà sinèrgies amb altres centres, enfortirà col·laboracions estratègiques amb actors clau de l’ecosistema, i millorarà el seu posicionament i la seva visibilitat en el panorama de la recerca internacional. Això serà una palanca per incrementar l’impacte de la nostra recerca i, en definitiva, per millorar la salut i el benestar de les persones i posar el coneixement a disposició de la societat en què vivim.

La presentació d’aquesta memòria científica és un exercici de transparència per difondre de manera ordenada els resultats i les principals fites assolides per l’I3PT. En aquesta edició expliquem que, malgrat que la pandèmia ha seguit condicionant fortament l’activitat d’aquest 2021, el creixement sostingut de l’Institut ha sigut una realitat. Les dades i els indicadors mostren el progrés que ha experimentat l’Institut enguany. Voldria destacar que per primera vegada s’han superat les 500 publicacions científiques i s’ha aconseguit un factor d’impacte de 3.924 punts, fet que representa un increment de més de 1.400 punts respecte l’any anterior. És de subratllar, també, els resultats històrics de l’activitat d’assajos clínics, tant els 71 duts a terme al Parc Taulí, com els 88 assajos externs que ha avaluat el nostre Comitè d’Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm). Aquest volum d’activitat ha situat el CEIM del Parc Taulí com el 4t d’Espanya, segons el rànquing de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Tot i les dificultats associades a la pandèmia, l’equip de professionals ha dedicat esforços a apropar la ciència a la ciutadania, –a través de l’organització de seminaris i conferències científiques i la participació en nombrosos actes de divulgació–, i a teixir aliances amb la indústria –amb el desenvolupament de projectes innovadors i col·laboratius que reforcen el nostre paper com a motor de progrés de la societat–. En aquesta línia, gràcies a la nostra implicació amb el teixit industrial del país, i gràcies a la experiència adquirida durant aquests anys, que ha posicionat el model d’innovació del Parc Taulí com a referent a l’Estat, hem sigut nomenats coordinadors de la Plataforma de Dinamización e Innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud y su transferencia efectiva al sector productivo (ITEMAS) des del gener de 2021 i per un període de 3 anys. Aquesta és una notícia d’una gran transcendència per a la nostra institució, que es posiciona com un actor clau per contribuir al creixement i dinamització del sector industrial de l’Estat des de l’àmbit de la salut.

En suma, aquest 2021, malgrat les circumstàncies causades per la pandèmia, el col·lectiu de persones que conformen l’I3PT ha fet un treball exemplar que ens ha dut a assolir fites cabdals per a la història de la nostra institució. També vull fer extensiu l’agraïment als nostres òrgans de govern, el suport dels quals ha sigut fonamental per assolir aquests reptes. Com a director de l’Institut, finalitzo aquestes línies transmetent el ferm compromís per seguir treballant pels reptes de l’Institut que, en definitiva, són els d’investigar i innovar en salut per impulsar el creixement i la seva transferència a la societat.

1

Reconeixement CERCA

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí ha estat reconegut pel Patronat de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) com a centre CERCA.

2

Membre de la nova Xarxa de Fotònica Mèdica de Barcelona

Aquesta xarxa neix per promoure la recerca i el desenvolupament en fotònica a la regió de Barcelona mitjançant col·laboracions de llarga durada entre l’ICFO i 8 instituts de recerca de l’àmbit sanitari.

3

Obtenció del segell europeu d'excel·lència HRS4R

El segell certifica que l’I3PT compleix amb els principis de la Carta Europea dels Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació de personal investigador, amb un procés de contractació obert, transparent i basat en mèrits.

4

Inauguració dels Cicles de Conferències Científiques I3PT

Neix el I Cicle de Conferències Científiques organitzat per l’I3PT dirigit a personal investigador i de suport a la recerca i la innovació i amb l’objectiu de fomentar les competències transversals en l’àmbit científic.

5

Dos projectes innovadors licitats per compra pública innovadora

Els dos projectes licitats, un sistema de suport a l’alletament als hospitals i la transformació digital del triatge d’urgències, estan cofinançats pel Servei Català de la Salut i els Fons FEDER de Catalunya 2014 – 2020 amb més de 200.000€.

6

Unitat Mixta ‘Intel·ligència Artificial aplicada a la Nefrologia’

Constitució de la Unitat Mixta Intel·ligència Artificial aplicada a la Nefrologia en la que hi participen el grup de recerca A9G4 de Nefrologia clínica, intervencionista i computacional liderat pel Dr. José Ibeas i el grup Wireless Information Networking de l’Escola d’Enginyeria de la UAB.

7

Coordinació del hub d'Innovació del Sistema Nacional de Salud

El director de l’I3PT, el Dr. Lluís Blanch, coordinarà la Plataforma de dinamització i innovació de les capacitats industrials del Sistema Nacional de Salud (SNS) i la seva transferència efectiva al sector productiu, donant suport a la I+D+i en Biomedicina i Ciències de la Salut.

8

Nous membres del consorci europeu EHDEN

El Parc Taulí entra a formar part de l’European Health Data and Evidence Network (EHDEN), un consorci europeu que té per objectiu millorar l’atenció dels pacients amb l’homogeneïtzació de les dades sanitàries.

9

Reestructuració I3PT i noves posicions

Al llarg de l’any s’han realitzat canvis en l’estructura de l’I3PT. Pel que fa a creacions de noves places, destaca la plaça d’Adjunt a la Direcció Científica i la Comunicació Científica. Les Unitats d’Innovació i Projectes també han tingut noves incorporacions i han augmentat les seves estructures de treball.

10

Autoritzat el funcionament del Biobanc

El Departament de Salut ha autoritzat recentment el funcionament del Biobanc del Parc Taulí com a plataforma dedicada a recollir, processar i emmagatzemar mostres biològiques, per poder cedir-les per fer recerca sota garanties de qualitat, legals i ètiques.

Grups de recerca

0

GRUPS CONSOLIDATS

0

GRUPS EMERGENTS

0

GRUPS ASSOCIATS

Projectes

0

COMPETITIUS CONCEDITS

0

PRESENTATS AL CEIm

0

NOVES IDEES

0

EN CARTERA D'INNOVACIÓ

0

NOUS CONVENIS MARC

0

NOUS ACORDS DE COL·LABORACIÓ

Producció científica

Articles publicats

Factor d'impacte

Publicacions en Accès Obert

Articles per quartils 2018

2019

2020

2021

Gestió econòmica

Pressupost

0

GESTIONATS DE CONVOCATÒRIES COMPETITIVES

Equip professional

0

PERSONAL INVESTIGADOR DOCTORATS

0

PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL

0

PERSONAL INVESTIGADOR ASSISTENCIAL

0

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I GERÈNCIA

0

PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA

0

PERSONAL INFERMERIA

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.