Nova consulta de dermatologia especialitzada en hidroadenitis supurativa 150 150 Actualitat Parc Taulí

Els professionals del Servei de Dermatologia de l’Hospital de Sabadell han posat en marxa, amb la col·laboració del Servei de Cirurgia i d'altres serveis relacionats, una nova consulta especialitzada en hidroadenitis supurativa, una malaltia inflamatòria crònica de les glàndules sudorípares apocrines de les aixelles, la zona engonal i la regió perianal, principalment.

Aquesta patologia cursa amb formació de nòduls inflamatoris, fístules, dolor, mala olor i, en moltes ocasions, una important limitació en la vida del pacient (estigmatització, depressió, relació social…)

La hidroadenitis supurativa, que afecta aproximadament a l’1% de la població general, és una malaltia complexa i bastant desconeguda

La hidroadenitis supurativa (hs) no és una malaltia rara, però si òrfena, a causa del seu desconeixement en la comunitat mèdica. La seva prevalença s’estima en un 1% de la població occidental. Al Parc Taulí s’atenen uns 45 pacients greus diagnosticats d’aquesta patologia. L’hs acostuma a iniciar-se durant la segona i tercera dècada de la vida, freqüentment amb nòduls dolorosos, de vegades persistents, i que solen evolucionar en abscessos amb ruptura i drenatge de material seropurulent, principalment a les aixelles, regió perianal i zona engonal. Posteriorment, poden apareixen fístules i cicatrius hipertròfiques. Les principals complicacions de l’hs inclouen cel·lulitis, malalties articulars i malalties inflamatòries intestinals, entre d’altres.

El director del Servei de Dermatologia, Jesús Luelmo, destaca “que en base a la gravetat que pot adquirir aquesta malaltia i al seu desconeixement, vam decidir organitzar una atenció especialitzada d’aquesta patologia, que és complexa i difícil de portar. En moltes ocasions arribar el diagnòstic de l’hs és complex i es basa en la presència de lesions típiques, la seva localització específica i la seva recurrència”. L’hs té un fort impacte negatiu en la qualitat de vida dels pacients per les lesions amb mala olor i amb freqüència molt doloroses, i els símptomes generalment antiestètics. Els grau de severitat, extensió i freqüència de la recurrència de l’hs varien, des d’una activitat extensa constant a brots ocasionals.

La causa de la hidroadenitis supurativa és d’origen desconegut, però és probablement multifactorial. Els factors de risc inclouen una predisposició genètica, el tabaquisme, l’obesitat i anomalies hormonals. Igualment, un trastorn hormonal (pubertat, menstruació, menopausa) i/o estrès social emocional poden ocasionar un nou episodi. S’ha observat en més el 40% dels casos una predisposició genètica familiar. El tractament varia, des de l’ús d’antibiòtics en els casos més lleus, a la cirurgia en els casos més greus per eradicar les fístules i abscessos subcutanis, entre d’altres múltiples tractaments.

La nova consulta especialitzada en hidroadenitis supurativa del Servei de Dermatologia de l’Hospital de Sabadell pretén oferir als pacients un diagnòstic ràpid i acurat de la seva patologia, sempre en coordinació amb professionals d’altres especialitats que puguin intervenir en el procés i tractament d’aquesta malaltia.
 

Nota de premsa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.