El Parc Taulí posa en marxa l’Hospital de Dia per a persones amb fragilitat i necessitats complexes d’atenció per oferir una assistència més eficient i segura

El Parc Taulí posa en marxa l’Hospital de Dia per a persones amb fragilitat i necessitats complexes d’atenció per oferir una assistència més eficient i segura 1080 599 Actualitat Parc Taulí

Els diferents dispositius assistencials d’hospitalització del Parc Taulí atenen anualment una mitjana de 2.000 persones amb malalties cròniques complexes. El nou Hospital de Dia per a persones amb malalties cròniques complexes i fragilitat permetrà una atenció geriàtrica específica més precoç i la millora de l’accessibilitat als dispositius assistencials.

La Unitat anomenada Hospital de Dia del Pacient Crònic Complex i Fràgil del Parc Taulí, estrenada recentment i ubicada a la planta baixa de l’edifici Albada, té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb fragilitat, necessitats complexes d’atenció i/o necessitats pal·liatives (per múltiples malalties, algunes en fase avançada), potenciant alternatives a l’hospitalització que permetin una atenció més eficient i segura.

El nou Hospital de Dia disposa de dos boxes tancats, quatre lliteres i vuit butaques. El seu horari d’atenció és de 8h a 20h de dilluns a divendres, amb les capacitats de realitzar la valoració multidimensional i de les necessitats del pacient, i la de fer proves diagnòstiques que permetin establir un diagnòstic acurat i els tractaments necessaris.

Les malalties cròniques complexes (PCC) a Catalunya tenen una prevalença teòrica del 3,5-4% de la població. Al Parc Taulí anualment es donen 2.000 altes d’aquests pacients des de les unitats específiques d’hospitalització d’aguts (Unitat de Geriatria d’Aguts –UGA- i Unitat del Pacient Crònic Complex –PCC-). Aquestes unitats tenen una disponibilitat d’entre 81 i 95 llits.

El perfil del pacient fràgil i amb necessitats complexes d’atenció és el d’una persona amb una situació clínica de gestió difícil ja que sovint presenta múltiples problemes relacionats amb la salut com dependència funcional, deteriorament cognitiu, síndromes geriàtriques (per exemple caigudes, disfàgia, incontinència…). Alhora són persones que prenen molta medicació (polifarmàcia) i que fan ús freqüent dels serveis sanitaris (dos o tres ingressos hospitalaris anuals).

Es tracta de persones amb un alt risc de resultats adversos en salut, és a dir que tenen major risc de fer ingressos hospitalaris, d’ingressar en una residència (institucionalització), de patir complicacions (delírium, davallada funcional…) i també de morir. El perfil més freqüent són persones de més de 70 anys, però també hi ha persones amb aquest perfil més joves amb situacions complexes (malaltia avançada o pluripatologia amb fragilitat).

El nou dispositiu, que complementa l’activitat que es realitza des de fa 20 anys per l’Equip d’Atenció Integral Ambulatori –EAIA-de Geriatria i Malalt Fràgil, permet una abordatge precoç de les descompensacions de malalties cròniques, amb més oportunitats d’intervenció ràpida, disminuint la necessitat de consultes a urgències i millorant l’accessibilitat a un recurs espcialitzat en l’atenció a aquestes persones. En definitiva, com destaca el director d’Especialitats Mèdiques, Ricard Comet, “es tracar de practicar una medicina centrada en la persona, amb una atenció integral i continuada i amb un treball d’equip format, entre d’altres, per metges, infermeres, farmacèutics, treballadores socials i professionals de rehabilitació”.

El paper del personal d’infermeria és cabdal en aquest Hospital de Dia. Aporten la continuïtat en tot el procés d’atenció a la persona i fan la gestió de tot allò que és necessari perquè el pacient rebi una atenció individualitzada i adequada a les seves necessitats de cada moment. La cap d’Àrea d’Infermera, Ingrid Bullich Marín assenyala que “les infermeres a l’hospital de dia valoren la situació en què es troba la persona en aquell moment, en què necessita ara. Alhora, detecten, planifiquen i treballen amb la persona i la família el què necessitaran a casa”.

Les professionals infermeres fan l’educació sanitària i faciliten informació respecte a cures, dietes, seguiment del tractament i/o la identificació de signes d’alerta. És a dir, garanteixen la continuïtat de cures de la persona (i la persona que la cuida) amb fragilitat i necessitats complexes.

Nota de premsa

Format PDF

1 comment
  • Teresa Arrebola Ruiz

    Ayer llamó mi marido que es paciente oncológico y le hicieron ir a visitarse. Le dijo la doctora que hoy a las 8 de la mañana le visitaría el oftalmólogo. Tenía que pasar la tarjeta en la entrada pues ya le programaban desde allí la visita. Cuando hemos llegado no había nada programado.
    Después de mandarnos de un sitio a otro aquí estamos en urgencias generales casi dos horas más tarde.
    A urgencias generales podríamos haber venido ayer mismo y nos hubiéramos ahorrado todo este mareo….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.