Roda de premsa de presentació del Programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental

Salut presenta el Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental a Catalunya

Salut presenta el Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental a Catalunya 1080 720 Actualitat Parc Taulí

El Departament de Salut ha posat en marxa el Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental, una nova alternativa assistencial domiciliària i centrada en l’entorn natural de la persona, per a infants i joves amb trastorn mental i que viuen situacions de risc psicosocial que els impedeixen l’ús dels recursos i dispositius d’atenció dels que es disposava fins ara.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha presentat avui en roda de premsa el ‘Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental’ a Catalunya. Han explicat el funcionament d’aquest nou servei la cap de l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu, Montse Dolz, i l’educador social del nou equip d’atenció a la crisi del centre de salut mental d’infants i joves (CSMIJ) del Parc Taulí, Santi Bertomeu.

Durant el 2022, el Programa es desplegarà al 50% dels dels centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), en total 26 centres; actualment ja s’ha implementat a 12 CSMIJ, un d’ells el CSMIJ de Salut Mental Parc Taulí, que s’han reforçat amb 40 professionals educadors socials, terapeutes ocupacionals i treballadors socials. A finals d’any s’incorporarà a 14 CSMIJ més, arribant a 75 professionals nous. L’any 2023 aquest nou servei s’acabarà desplegant als 26 CSMIJ restants fins cobrir tot el territori català.

Aquest nou programa –que forma part de la nova cartera de serveis dels centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)–, s’adreça específicament a infants i joves d’edat compresa entre 6 i 17 anys, amb sospita o confirmació diagnòstica de trastorn mental, que presenten una crisi de tipus psicopatològic i condicions de vulnerabilitat sociofamiliar.

En la presentació en roda de premsa, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha destacat que “aquest Programa neix de la necessitat de canviar l’enfocament de l’atenció a la salut mental: ara busquem ser més proactius, més resolutius i anar allà on existeixen les necessitats, actuant en l’entorn natural de les persones”.

Per la seva banda Montse Dolz, cap de l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu i especialista en psicosi d’inici precoç i trastorns mentals greus, també ha incidit en aquest punt i ha explicat que el Programa va dirigit al pacient “amb trastorn mental en situació de crisi psicopatològica que necessita intervenció d’alta intensitat a l’escola, a casa, o a les activitats extraescolars. És a dir, en l’àmbit comunitari i amb equips interdisciplinaris”

En aquest sentit, Santi Bertomeu, educador social del nou equip d’atenció a la crisi del CSMIJ del Parc Taulí, durant la presentació del Programa, ha manifestat que “aquesta nova forma de treballar ens proporciona agilitat per atendre les necessitats del pacient i la família o entorn, i ens permet coordinar-nos amb tots els recursos amb els que està vinculat el jove, en la seva globalitat.”

Nota de premsa del Departament de Salut

L'educador social del CSMIJ de Salut Mental Parc Taulí, Santi Bartomeu, en un moment de la roda de premsa

L’educador social del CSMIJ de Salut Mental Parc Taulí, Santi Bertomeu, en un moment de la roda de premsa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.