Servei Anatomia Patològica

L’Entidad Nacional de Acreditación manté l’acreditació ISO 15189:2023 al servei d’Anatomia patològica que garanteix la qualitat diagnòstica de la patologia ginecològica

L’Entidad Nacional de Acreditación manté l’acreditació ISO 15189:2023 al servei d’Anatomia patològica que garanteix la qualitat diagnòstica de la patologia ginecològica 1080 500 Actualitat Parc Taulí

El Servei d’Anatomia Patològica del Parc Taulí manté l’acreditació UNE-EN ISO 15189:2023 obtinguda l’any passat per part de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en l’àrea específica del diagnòstic de la patologia ginecològica que abasta les mostres de biòpsies i peces quirúrgiques ginecològiques, la citologia ginecològica (inclosa la del cribratge de càncer de coll uterí) i la detecció i genotipat del virus del papil·loma humà (HPV).

El passat mes de febrer, el Servei d’Anatomia Patològica va passar una auditoria, després de la qual es va donar resposta a les desviacions detectades per adaptar-se a la nova versió de la norma.

 

El Servei d’Anatomia Patològica l’any 2017 va obtenir la certificació del seu Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015 per a les següents activitats: “Diagnòstics anatomopatològics i moleculars de biòpsies, citologies, autòpsies i biomarcadors. Vessant assistencial, organitzativa, docent i de recerca” i va mantenir aquesta certificació fins l’any passat, en què es va aconseguir l’acreditació UNE-EN ISO 15189:2023.

L’actualització i manteniment de l’acreditació UNE-EN ISO 15189:2023 és un reconeixement a la qualitat dels diagnòstics que oferim”, ha assegurat el director del Servei d’Anatomia Patològica, Joan Carles Ferreres.

El Parc Taulí és centre de referència per a la detecció de l’HPV de Sabadell, Cerdanyola-Ripollet i dels ambulatoris i hospitals de Terrassa i realitza també l’estudi de les citologies procedents dels ambulatoris de Sabadell, Cerdanyola i Ripollet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.