Salut Mental
i Addiccions

Grup 029 CIBERSAM

 

 

Qui som

Qui som

El grup vinculat CIBERSAM (CB19/09/00029) liderat pel Dr. Diego Palao, està format per investigadors clínics de Salut Mental i Neurologia de l'Hospital Universitari Parc Taulí (psiquiatres, psicòlegs, infermers) i per investigadors bàsics de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

S'ha integrat en la línia "Trastornos afectivos: diagnóstico, epidemiología y tratamiento" del CIBERSAM amb el que compartim estratègies de recerca. CIBERSAM és el centre líder en la recerca en malalties mentals centrat en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, i facilita i potencia el treball de col·laboració en xarxa entre diferents grups nacionals.

Les línies de recerca en les quals treballem en la xarxa CIBERSAM són:

 1. L'epidemiologia i les estratègies de prevenció dels trastorns afectius.
 2. El desenvolupament d'eines i biomarcadors que facilitin el diagnòstic de les diferents patologies de l'afectivitat.
 3. L'optimització i innovació en aspectes terapèutics que amplien i millorin les alternatives o dianes de tractament per a aquest conjunt de trastorns.
   

Objectius

Objectius

El principal objectiu del grup Neurociències Parc Taulí-UAB és el desenvolupament d’una recerca d’excel•lència i innovadora en neurociències, en col·laboració amb altres grups del CIBERSAM, que tingui impacte significatiu en la qualitat de vida de les persones.

Estudis epidemiològics i de prevenció a l'àrea dels trastorns afectius

Destaquem el desenvolupament del "Programa d'intervenció multinivell per a la prevenció de la depressió i el suïcidi" desenvolupada amb l´impuls de l’ European Alliance Against Depression, l'estudi dels factors de rics entre les persones incloses en el Codi Risc Suïcidi Catalunya o 1er projecte de la Nit de la Ciència de Sabadell per la prevenció de problemes de salut mental en joves.

Caracterització dels trastorns afectius i desenvolupament de noves eines de diagnostiques.

Centrats en la caracterització de les bases neurobiològicas, psicològiques i socials dels trastorns afectius, estudiem:

 • Sistemes de València Negativa (estrès, por, ansietat, pèrdua),
 • Sistemes de València Positiva (recompensa),
 • Sistemes Cognitius,
 • Sistemes de Processos Socials (cognició social).

Per a aquesta fi es van a utilitzar diferents unitats d'anàlisis:

 • Modelatge animal: Amb el desenvolupament i experimentació en models d'estrès, anhedònia, cognició i cognició social.
 • Psiconeuroendocrinología i sistema d'estrès en trastorns afectius: Amb estudis clínics sobre el paper dels sistemes d'estrès, especialment en aspectes de programació corticoidea i sobre el funcionament de l'eix hipotàlem-hipofisari-adrenal (HPA) en diferents mostres de pacients i grups de risc, així com de la seva relació i activitat modulatòria sobre el sistema neuroinflamatori.
 • Sistema neuronals: Amb estudis clínics sobre les alteracions del funcionament o l'estructura dels sistemes neuronals, implicats en els diferents dominis de la conducta en el Trastorn Bipolar i la Depressió.

Quant al desenvolupament de noves eines diagnòstiques s'inclou la incorporació de sistemes informatitzats de suport a les decisions (SADC) i la seva integració amb els registres clínics electrònics. Destaca en aquest objectiu la col·laboració en el projecte europeu NYMPHA (Next Generation Mobile Platform for HeAlth, in Mental Disorders) per a la implementació de serveis de salut sobre la base de dispositius mòbils (m-Health) com a suport a metges i pacients en el tractament del trastorn bipolar.

Innovació i optimització de les estratègies terapèutiques.

Centrats en la recerca de les noves tecnologies en el desenvolupament i optimització d'estratègies terapèutiques innovadores, destaquen la col·laboració en el desenvolupament de la plataforma de telerehabilitación NeuropersonalTrainer ®Salut Mental (NPT-SM), el programa online iFightDepression -disponible en més de 9 llengües- o l'avaluació de variables pronòstiques de resposta a teràpia electroconvulsivant (TEC).

Finalment destaquem el projecte INDI+, pel impacte en salut de la depressió (primera causa de discapacitat per malaltia a tot el mon). Es tracta d’un projecte d’implementació d’una guia de depressió integrada en els registres clínics electrònics de l’atenció primària de Catalunya, mitjançant la introducció del model de gestió de pacient crònic a les persones que pateixen depressió a l’atenció primària.