Salut Mental
i Addiccions

OSAMCAT

Qui som

Qui som

L'Observatori de Salut Mental Comunitàri de Catalunya (OSAMCAT) va néixer a partir d'una iniciativa de la Corporació Sanitària Parc Taulí i de la Fundació Parc Taulí de Sabadell, amb el compromís del Departament de Salut, com un òrgan de recerca, formació i assessorament en el camp de la Salut Mental.

L’OSAMCAT identifica cinc punts d’actuació:

 1. Avaluació, innovació i suport a l’àmbit del medicament.
 2. Metodologies d’avaluació de solucions e-health i m-health, la seva aplicació en projectes de salut mental, i la seva incorporació mitjançant esquemes de compra publica d’innovació i altres esquemes d’incorporació i adopció d’innovació
 3. Innovació en serveis de salut mental en l’àmbit de les activitats de l’Observatori d’Innovació en la Gestió de la Sanitat (OIGSS).
 4. Àmbit del pacient: decisions compartides, health literacy, innovació basada en l’usuari, co-desenvolupament, co-creació
 5. Avaluació de les implicacions i l'abast de programes específics sanitaris o sociosanitaris pel que fa a abordatges i implicacions relatius als diferents aspectes de la Salut Mental.

Objectius

Objectius

Els objectius de l’iniciativa OSAMCAT* són:

 • Elaborar recomanacions d'actuació específica dins del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, suggerint a les diverses administracions implicades les línies a seguir en el desplegament de recursos i dispositius socials i sanitaris.
 • Assessorar a les empreses interessades sobre mesures que permetin actuar de manera preventiva en el camp de la salut laboral.
 • Construir un sistema estable i propi d'indicadors clau de salut mental que sigui homologable amb els indicadors internacionals, però que atengui a les especificitats pròpies de Catalunya.
 • Formular recomanacions sobre els potencials sistemes d'informació rellevants per a l'anàlisi del impacte dels problemes de salut mental.
 • Col·laborar amb els òrgans competents a nivell institucional en aspectes formatius, docents, de recerca i d' avaluació relacionades amb l'àmbit de la salut mental.
 • Revisar els rols i competències dels professionals que actuen a l'àmbit de la salut mental per garantir i guiar el seu desenvolupament professional continuat (DPC).
 • Determinar les necessitats de formació, recerca i docència que hauran de realitzar-se en el si de la Xarxa de Salut Mental, així com en totes aquelles xarxes implicades en el maneig de problemes de salut mental.
 • Dissenyar, promoure i desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de la salut mental i les seves àrees relacionades.
 • Promoure la innovació dins l'abordatge dels problemes de salut mental. Afavorir el desenvolupament de programes específics d'aplicació i avaluació de les noves eines de diagnòstic, prevenció i tractament com a pas previ a la seva implantació.
 • Afavorir la gestió del coneixement i dels drets de propietat intel•lectual industrial que se'n derivin.

* Aquesta iniciativa es troba dins d’un conveni de col•laboració amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària (AQUAS).