El Parc Taulí ja dona suport assistencial a 9 pacients que es beneficien del pàncrees artificial 'do it yourself'

El pàncrees artificial Android APS aporta el major grau de control dels nivells de glucosa en sang mai aconseguit, amb la millora de la qualitat de vida i la reducció de riscos i complicacions que això comporta per als pacients.

El Parc Taulí ja dona suport assistencial a un total de nou pacients amb diabetis tipus 1 que fan servir el nou sistema de pàncrees artificial anomenat Android APS, basat en un software desenvolupat per pacients de diferents països (do it yourself), amb el qual s’han avançat a la pròpia indústria farmacèutica a l’hora de cercar la millor solució possible per a ells, tant per millorar la seva qualitat de vida com per reduir els riscos i complicacions associats a la malaltia. 

Així ens ho explica la directora del Servei d’Endocrinologia i Nutrició del Parc Taulí, la doctora Mercedes Rigla, referent internacional en treballs de recerca sobre diabetis, que des de la seva consulta mèdica, i mitjançant la plataforma Nightscout, ara també pot controlar l’estat d’aquests pacients en temps real. Rigla sosté que “es tracta d’un sistema molt segur, molt robust i molt eficaç, que aporta el major grau de control dels nivells de glucosa en sang mai aconseguit fins ara, amb la reducció de la càrrega que aquest control suposa per als pacients”.

El projecte impulsat per la Nightscout Foundation té els seus orígens fa uns 5 anys als Estats Units, quan un enginyer informàtic va decidir que volia conèixer en tot moment els nivells de glucosa en sang que reportava el sensor que duia el seu fill. Davant la constatació que en aquell moment cap producte de la indústria farmacèutica no li oferia aquest servei, ell mateix va desenvolupar un sistema capaç de llegir les dades del receptor del seu fill i de pujar-les a un full de càlcul online per tal de fer-les accessibles des de qualsevol lloc. 

El sistema es va continuar desenvolupant, i avui és un producte de codi obert i sense ànim de lucre, gràcies a les aportacions de moltes persones amb diabetis i familiars que treballen en xarxa des de diferents països d’arreu del món, que es mantenen connectats per les xarxes socials convencionals.

Actualment es poden beneficiar d’aquest sistema aquells pacients que compleixin criteris per rebre tractaments amb bomba d’insulina subcutània i sensor de glucosa convencionals (finançats pel sistema nacional de salut), com els menors d’edat i aquells que tenen més risc de patir hipoglucèmies. El cas és que els usuaris d’aquest sistema convencional inverteixen una gran quantitat de temps en calcular i programar la insulina necessària per mantenir normals els seus nivells de glucosa en sang i, moltes, vegades, pateixen hipo o hiperglucèmies com a conseqüència de càlculs imprecisos. 

Amb la incorporació del pàncrees artificial Android APS, el control de la infusió d’insulina s’automatitza, de manera que sense necessitat que el pacient intervingui, el sistema li aporta automàticament la dosi necessària per mantenir-lo en els índexs programats prèviament. 

Més del 85% del temps dins dels nivells de glucosa desitjats

Segons destaca Rigla, gràcies a aquest sistema de pàncrees artificial, s’està aconseguint mantenir els pacients dins dels nivells de glucosa en sang desitjats durant un 85% del temps, un percentatge superior al 65% del temps de mitjana que s’aconsegueix amb el sistema convencional de bomba i sensor, i bastant superior al 50% del temps dintre dels marges desitjats que s’aconsegueix amb el sistema més utilitzat del bolígraf. 

El sistema incorpora la plataforma Nighscout per visualitzar les dades i per modificar els paràmetres, mitjançant la qual els professionals assistencials poden controlar des de la seva consulta l’estat en que es troba el pacient en temps real. 

En tractar-se d’un sistema que encara no està validat per cap agència oficial avaluadora, des dels centres de salut públics no es pot prescriure directament l’ús d’aquest software. Des del Comitè d’Ètica Assistencial i des de la pròpia Direcció del Parc Taulí, però, fa un any que es va donar llum verda a l’aprovació d’un dictamen propi, que ofereix el marc legal necessari perquè els pacients d’aquest hospital que ho desitgin puguin rebre el suport expert dels professionals del Servei d’Endocrinologia i Nutrició per millorar la seva eficàcia i garantir la seva seguretat.