El Parc Taulí obté bons resultats a la primera avaluació de l’aplicació de la Llei de Transparència

L’avaluació ha estat realitzada per l’Oficina de Racionalització del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, amb la finalitat de valorar la disponibilitat actual d’informació i del grau de compliment de les obligacions de publicitat activa derivades de la Llei 19/2014, que va entrar en vigor l’1 de juliol d’enguany.

Els resultats estan basats en el grau de compliment de 24 requisits clau, com ara la publicació del pressupost anual, de les convocatòries de selecció de personal, dels estatuts i acords de creació, del perfil i la trajectòria professional del màxim responsable, entre d’altres.

El Parc Taulí és la setena entitat del sector públic amb més grau de compliment de la Llei de Transparència, de les 59 estudiades, i la segona respecte a les entitats de salut. A l’avaluació se subratlla que la institució és exemple de bones pràctiques per mostrar, en el Portal de transparència i bon govern del web, el responsable i la data d’actualització de la informació, i per disposar d’un cercador útil per localitzar informació específica.

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern té per objecte facilitar als ciutadans el coneixement de les actuacions d’entitats del sector públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el control i transparència en el destí dels diners públics. A la Corporació Sanitària Parc Taulí continuarem treballant en aquesta línia, per generar confiança, donar legitimitat i complir amb la nostra missió.