David Cánovas: “L’abordament de l’ictus en les primeres hores és fonamental en l’evolució de la malaltia”

Fotografia del doctor David Cánovas, neurólogo del Hospital de Sabadell

L’ictus és un dels problemes de salut més freqüent i important avui dia. Afecta a 13.000 persones cada any a Catalunya, provocant diferents nivells de discapacitat al 45% dels afectats. És la primera causa de discapacitat greu i de dependència en adults i està entre les tres primeres causes de mortalitat a Espanya. Cada dia s’atenen al Servei d’Urgències de l’Hospital de Sabadell una mitjana de dos casos d’ictus. El Dr. David Cánovas, metge adjunt del Servei de Neurologia i responsable del programa d’ictus del Parc Taulí, ens parla d’aquesta malaltia.

Dr. Cánovas, què és l’ictus?

L’ictus o accident cerebrovascular és una malaltia neurològica produïda per una afectació de les artèries que irriguen el cervell. És la principal causa de discapacitat i està entre les tres primeres causes de mort. Parlem d’ictus isquèmic, comunament denominat embòlia, trombosi o infart cerebral quan es produeix una obstrucció d’un artèria que provocarà un dèficit neurològic la gravetat de la qual dependrà del tipus d’artèria afectada. L’altre tipus d’ictus, l’hemorràgic, més conegut com a vessament o hemorràgia cerebral, es degut al trencament d’una artèria que donarà lloc a un coàgul amb un pronòstic que dependrà de la mida i localització del vessament. L’ictus és la primera causa de mort en dones i la tercera en homes a Catalunya.

Quins són els símptomes que presenta?

Els símptomes que provoquen un ictus són, en general, d’inici sobtat, encara que poden establir-se en minuts i fins i tot en hores. Els quatre principals símptomes d’alarma per acudir d’immediat a urgències són: trastorn del llenguatge (incapacitat per emetre la paraula desitjada o dificultat en articular la paraula i/o dificultat per al a comprensió del llenguatge); debilitat d’una part del cos (pot incloure cara, braç i cama i gairebé sempre afecta un sol costat del cos); dèficit visual agut (de tot l´ull o de una part del camp visual) i adormiment d’un costat del cos. L’objectiu de la campanya de divulgació actual de l’ictus que s’està fent a Catalunya és la de reconèixer els símptomes d’un ictus amb la finalitat d’anar el més aviat possible a l’hospital, donada la possibilitat d’un tractament efectiu durant les primeres hores.

Quins són els factors de risc que poden desencadenar un accident cerebral?

Els factors de risc més directament relacionats amb l’ictus isquèmic són la hipertensió arterial, tabaquisme, sedentarisme, obesitat, diabetis i la hipercolesterolèmia. La fibril·lació auricular és la principal causa d’ictus embòlic. Respecte a l’ictus hemorràgic, si descartem el traumatisme cranioencefàlic, el factor de risc vascular més relacionat, amb gran diferencia, és la hipertensió arterial mal controlada. Hi ha altres causes principalment en la població jove com són els aneurismes i les malformacions vasculars.

Com s’aborda al nostre centre el diagnòstic i tractament de l’ictus?

S’ha establert el ‘codi ictus’, un protocol amb la finalitat d’iniciar el més aviat possible el tractament. Quan el pacient arriba a Urgències se li fa una valoració immediata i s’inicia la cadena diagnòstica: TAC, analítica, valoració de constants i valoració neurològica. Si es tracta d’un ictus isquèmic i no hi ha contraindicació s’administra tractament endovenós. Si és un ictus hemorràgic es desactiva el codi ictus. Des de fa més de 15 anys disposem d’un tractament administrat per via endovenosa (fibrinòlisi) que té per finalitat destruir el trombe que obstrueix la artèria responsable de l’ictus. El temps que disposem per realitzar aquest tractament des que s’han iniciat els símptomes és de 4,5 hores, però l’eficàcia és molt més gran si s’administra en la primera hora i mitja, és a dir, quant abans l’administrem, existeixen més possibilitats de recuperació. No obstant, aquest tractament és efectiu en un petit percentatge de pacients. Podem dir que evita la mort o un ictus discapacitant en un de cada set pacients tractats. L'altre tractament que realitzem és la trombectomia.

En què consisteix la trombectomia?

És un tractament similar al que utilitzen els cardiòlegs durant les primeres hores d’un infart de miocardi. La trombectomia endovascular consisteix en una punció a nivell de l’engonal per introduir un catèter per l’artèria femoral que és capaç d’arribar fins al nivell de l’oclusió arterial, de forma que mitjançant un dispositiu podem extreure el trombe. Aquest procediment, que esta aprovat des de 2015 i que s’ha demostrat que és més efectiu que la fibrinòlisi, es fa a pocs hospitals, entre ells al Parc Taulí, on el realitzem des de fa 8 anys, en horari de 8h a 17h. Fora d’aquest horari, s’ha de traslladar el pacient a l’Hospital Clínic de Barcelona. Actualment s’està treballant conjuntament amb Mútua de Terrassa per implantar la trombectomia les 24h hores del dia, tots els dies de l’any. Es podrien beneficiar d’aquest tractament entre 40 i 80 pacients a l’any.

En l’àmbit de la recerca, esteu treballant al Servei de Neurologia en algun projecte sobre ictus?

Hem col·laborat amb molt estudis multicèntrics conjuntament amb altres hospitals de Catalunya, i en estudis internacionals com el International carotid stenting study (ICSS), Estudio Ictus (Citicolina en la fase aguda del ictus), Estudio SPS 3 (Secondary prevention os small subcortical strokes) o l’estudi URICOICTUS (àcid úric en la fase aguda de l’ictus). També col·laborem amb la resta de centres de recollida de dades de tots els pacients en una pàgina web del Pla director de la malaltia cerebral (SONNIA) que ens permet publicar dades conjuntes de diferents aspectes relacionats amb el tractament hiperagut de l’ictus.