La UAB i el Parc Taulí signen un conveni per millorar la recerca i l’assistència en Salut Mental

Fotografia.D’esquerra a dreta, Roser Juan, cap de l'Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB, Joan Martí, director general del Parc Taulí, Margarida Arboix, rectora de la UAB, Diego J. Palao, director executiu de Salut Mental Parc Taulí i Sara Moreno, vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat.

La Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell han signat avui un conveni per desenvolupar col·laboracions específiques en l’àmbit de la salut mental que millori els serveis, les polítiques de prevenció, l’atenció als pacients i la sensibilització social envers la malaltia mental, així com la recerca en aquest àmbit.

La Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell han signat avui un conveni per desenvolupar col·laboracions específiques en l’àmbit de la salut mental que millori els serveis, les polítiques de prevenció, l’atenció als pacients i la sensibilització social envers la malaltia mental, així com la recerca en aquest àmbit.

Per mitjà de la Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Salut Mental de la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell han desenvolupat en els darrers anys col·laboracions específiques en l’àmbit de la salut mental.

En aquest context, ambdues institucions han signat avui un conveni per establir un marc de col·laboració entre els serveis de Prevenció i Assistència i de Formació de la UAB i el Consorci en els aspectes preventius, formatius i de recerca en aquest àmbit, així com un marc de relació fluida entre els professionals de les dues institucions.

Entre els objectius del conveni, es pretén establir un sistema d’assessoria especialitzada en salut mental entre els professionals de la salut d’ambdues institucions per compartir coneixements i experiències en la pràctica clínica i contribuir a la millora dels serveis oferts a la UAB, especialment en les polítiques de prevenció. També es definirà un mapa de derivacions per a casos clínics específics i per als que requereixin un seguiment mes enllà del sistema d’assistència sanitària establert a la UAB, considerant la sectorització vigent per a l’atenció especialitzada en salut mental i addiccions a Catalunya.

L’acord també considerarà l’elaboració d’un pla de formació per a la comunitat universitària, segmentat per col·lectius, que contribueixi a la millora de la sensibilització social envers la malaltia mental i empoderi les persones en la gestió de casos i la convivència saludable. S’establirà un protocol per gestionar les emergències en salut mental que afectin els membres de la comunitat universitària, produïdes dins l’àmbit de la UAB i que tenen com a referència l’Hospital Universitari Parc Taulí. El conveni també contempla consolidar l’activitat de recerca conjunta d’ambdues institucions, en especial l’orientada al món laboral, basada en aquests objectius o que reverteixi en la seva millora.

El conveni ha estat signat aquest matí, al rectorat de la UAB, per la rectora de la Universitat, Margarita Arboix, i el Director General del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Joan Martí i López.