Iniciada la segona ronda del Cribratge de càncer de colon i recte al Vallès Occidental

L’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer (OTC) del Parc Taulí, que coordina el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte del Departament de Salut a tot el Vallès Occidental, ha iniciat ja la segona ronda del Programa per tots els municipis de la comarca.

La població diana del Programa al Vallès Occidental –homes i dones d’entre 50 i 69 anys– és de prop de 200.000 habitants, que són convidats per carta cada dos anys, seguint un calendari per municipis o àrees bàsiques de salut que es pot consultar al web del Programa.

 • El Programa consisteix a fer-se, cada dos anys, una prova senzilla i gratuïta a casa per detectar si les deposicions contenen sang que no es veu a simple vista.
   
 • Quan el Programa arribi al seu municipi o àrea, totes les persones d'entre 50 i 69 anys rebran al seu domicili una carta, juntament amb un tríptic informatiu i un llistat de farmàcies de la seva zona.
   
 • Tant si ja han participat anteriorment al programa, com si no, totes les persones que rebin la carta d'invitació poden participar en el Programa.
   
 • Han de portar aquesta carta a alguna de les farmàcies del llistat perquè li donin la prova i les instruccions per a realitzar-la.
   
 • En cas que s'hagin fet una colonoscòpia en els darrers 5 anys, tinguin malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, pòlips colorectals o antecedents familiars de càncer colorecta, cal contactar amb l'Oficina Tècnica abans d'anar a la farmàcia.
   
 • Un cop feta la prova, s’ha de retornar a la farmàcia. Els resultats seran comunicats per carta o per telèfon.
   
 • És important participar en el Programa en els terminis establerts per a cada municipi o àrea, i que s'indiquen a la carta.

En la primera ronda del Programa, la participació ha estat d’un 40% de la població diana, tot i que en aquesta segona ronda s’espera un increment.

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.

Deixa els teus comentaris

Publicar comentari com convidat

0 / 500 Restricció de caracters
El teu text ha de tenir entre 1-500 caracters