El Programa de Voluntariat del Parc Taulí incorpora noves activitats lúdiques a la planta d’hospitalització pediàtrica

S’amplia el perfil del voluntaris que realitzen activitats lúdiques a Pediatria. Durant el 2017, un total de 36 voluntaris han ofert prop de 2.000 hores d’atenció a més de 750 infants.

El Pla de Voluntariat del Parc Taulí vol continuar creixent per donar resposta a la increment de demanda de serveis, sense perdre la proximitat i el rigor necessaris per garantir la qualitat de l’atenció. Una de les accions per continuar oferint un servei de qualitat és l’ampliació de l’equip actual de voluntaris de l’àmbit pediàtric que realitzen col·laboracions concretes amb diverses activitats lúdiques, com ara, actuacions de màgia o contacontes.

El voluntariat a Pediatria té com a finalitat facilitar espais de descans i lleure a les famílies que tenen infants hospitalitzats. “Les reunions periòdiques, formacions continuades i acompanyament a la tasca diària, són claus per tenir un voluntariat implicat, conscient i preparat que ofereix un acompanyament de qualitat als pacients i les seves famílies”, ens explica la coordinadora del Pla de Voluntariat, Auxi Gil.

Des del 2017 s’està fent un esforç per formar un voluntariat jove com a promotor del joc, un joc que té una funció lúdica i terapèutica, no només com a estratègia, sinó com una manera de canalitzar sentiments, emocions i reforçar vincles paternofilials. “S’està treballant per tenir un voluntariat més jove, per aportar dinamisme a les activitats i també per la necessitat de connectar amb pacients adolescents”, comenta Gil.

Les tasques del voluntariat pediàtric es realitzen a la ludoteca i, puntualment, a les habitacions a petició del l’equip de professionals assistencials. Un 80% de l’activitat es realitza a la ludoteca i el 20% a les habitacions. Diàriament es fa una ronda per la planta per invitar els nens a visitar la ludoteca, i també es presenta l’espai a les famílies. Actualment, 36 voluntaris formats en voluntariat pediàtric ofereixen els seus serveis al Parc Taulí. El voluntariat està cada vegada més incorporat i més incardinat amb els professionals de la planta per garantir una atenció integral a les famílies.

Auxi Gil remarca que “la formació és essencial per millorar la qualitat en la intervenció del voluntariat, perquè tingui més eines per actuar, per estar preparat i ser conscient del seu paper en la planta i integrats en la intervenció multidisciplinar que es fa amb la família. Hem rebut assessorament de professionals experts en teràpies familiars i en teràpia de joc”.

A destacar també que s’estan preparant, com cada any, els tallers d’estiu, en horari de matí i d’alguna tarda per oferir activitats diferents i refrescants a la ludoteca.