Informació d’utilitat a les persones candidates del procés de selecció d’Infermeria (Ref. 18_45_INF)

Podeu consultar la informació de la citació per a la prova psicotècnica que tindrà lloc el proper dissabte 7 de juliol, a l’apartat del web ‘Professionals > Treballar amb nosaltres > Informació d’anuncis de treball i convocatòries’.

Properament s’hi publicarà la distribució de grups i horari.

Aquesta prova es realitzarà a les aules 1 i 2 de l’edifici Santa Fe.