Brots de legionel·losi de Sabadell i Ripollet 10/10

L’Agència de Salut Pública de Catalunya dóna per controlats els brots de legionel·losi de Sabadell i Ripollet. A Sabadell no s’ha produït cap nou afectat que hagi iniciat la simptomatologia durant els darrers 9 dies i en el cas de Ripollet en els darrers 17 dies.

Nota de premsa del Departament de Salut. Informació actualitzada a 09/10/2014 - 21.30 h

A Sabadell hi ha 41 casos confirmats, dels quals 6 són defuncions
A Ripollet hi ha 5 casos confirmats, dels quals 3 són defuncions

En total a Sabadell hi ha 41 casos confirmats, dels quals n’hi ha 5 que continuen ingressats i 6 defuncions (una s’ha inclòs per diagnòstic postmortem). A Ripollet són 5 els casos confirmats i 2 mes en estudi. Hi han 3 defuncions vinculades al brot i una més pendent d’estudi per la seva inclusió.

Tots els afectats han estat infectats abans de portar a terme les actuacions de control (mostreig i neteja de les instal·lacions iniciades el 15 de setembre).

El recompte final dels casos que formen part dels brots es coneixerà en finalitzar la investigació epidemiològica.

A hores d’ara resten pendents els resultats dels estudis moleculars que han de permetre comparar les mostres humanes i les ambientals i esbrinar de manera definitiva l’origen dels brots.

En el cas de Ripollet l’Agència de Salut Pública de Catalunya ja disposa dels resultats avançats del Centro Nacional de Microbiologia que indiquen concordança de serogrup i subgrup entre una mostra ambiental (camió de neteja) i una mostra d’un pacient.

S’informarà puntualment quan es disposi dels resultats de la investigació en curs o quan es produeixin novetats d’interès.
 

Informació útil per als ciutadans
  • La legionel·losi es transmet per inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols.
  • La legionel·losi no es transmet de persona a persona.
  • Es pot beure sense cap perill l’aigua d’abastament públic, tant dels domicilis particulars com de les fonts públiques.
  • Es pot fer servir l’aigua d’abastament públic per a la higiene personal i per cuinar.