El projecte SMARTVENT d’atenció al pacient crític del Parc Taulí rep un finançament del Programa Estatal d’I+D+i Retos

L’objectiu del projecte SMARTVENT és crear a la Unitat de Cures Intensives del Parc Taulí un ecosistema de dispositius interconnectats, el ventilador mecànic entre d’altres, dotat de solucions analítiques (models de predicció basats en algoritmes machine learning) capaços de generar alarmes intel·ligents per millorar el control dels pacients crítics assistits per ventilació mecànica.

La Start-up BETTER CARE de la Corporació Parc Taulí en col·laboració amb el grup de Recerca en Fisiopatologia Associada al Malalt Crític de la Fundació Parc Taulí (FPT) – Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) han rebut finançament en la Convocatòria Retos-Colaboración 2017, pel projecte SMARTVENT: “Uso de algoritmos sobre señales fisiológicas para personalizar la atención al paciente crítico sometido a ventilación mecánica”.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de cooperació entre empreses i organismes d’investigació per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

L’equip que durà a terme el projecte SMARVENT és multidisciplinar i està integrat per investigadors de perfil clínic especialistes en Medicina Intensiva (metges i infermeres), enginyers i científics de dades, i compta amb el recolzament de la Unitat d’Innovació de l’I3PT.

Pressupost total financiable:  563,454.27 €
Subvenció (I3PT):  174,043.00 €
Préstec Avançament Reemborsable FEDER (BCARE): 328,605.00 €

Projecte SMARTVENT
Dispositius connectats