Hospital de Sabadell

Activitat detallada

Mercedes Rigla Cros - Directora del Servei

  2014 2015
Nutrició parenteral
Pacients 267 245
Bosses 4.491 3.237

 

 

 

 

 

 

 

  2014 2015
Nutrició enteral
Pacients actius a 1 de gener 783 948
Atesos durant l'any 1.260 1.509