Activitat detallada

Mercedes Rigla Cros - Directora del Servei d'Endocrinologia i Nutrició

  2020 2021
Nutrició parenteral (pacients ingressats)
Pacients 265 347
Bosses 3.582 4.715

 

 

 

 

 

 

 

  2020 2021
Nutrició enteral (dispensació de farmàcia a pacients externs)
Pacients 2.019 1.990