Hospital de Sabadell

Presentació

La medicina d'Urgències i Emergències és l'àrea de la medicina que treballa en l'assistència, la docència i la investigació de tots els processos urgents que requereixen una resposta al més immediata possible, i que es prioritzen en funció del nivell de gravetat.

Mitjançant aquest espai volem posar a disposició del ciutadà un 'manual pràctic' del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell, per donar a conèixer com ens organitzem per oferir la millor assistència als nostres usuaris, tant des de la vessant organitzativa com d'informació assistencial.