Presentació

La medicina d'Urgències i Emergències és l'àrea de la medicina que treballa en l'assistència, la docència i la investigació de tots els processos urgents que requereixen una resposta al més immediata possible, i que es prioritzen en funció del nivell de gravetat.

Mitjançant aquest espai volem posar a disposició del ciutadà un 'manual pràctic' del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell, per donar a conèixer com ens organitzem per oferir la millor assistència als nostres usuaris, tant des de la vessant organitzativa com d'informació assistencial.

Director del Servei d'Urgències

Foto de Gilberto Alonso Fernández

Emili Gené Tous