Salut Mental

Estructura organitzativa

Presentació

Presentació

Salut Mental Parc Taulí ofereix atenció especialitzada a les persones que presenten problemes de salut mental, orientada a les famílies i a la comunitat i que articula, alhora, les intervencions amb altres serveis públics i privats.

És un dels set centres de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Té, juntament amb altres quatre, gestió centralitzada dins la Corporació: Hospital de Sabadell, Albada Centre Sociosanitari, Atenció Primària Parc Taulí i Atenció a la Dependència). Els altres dos centres tenen personalitat jurídica pròpia: UDIAT Centre Diagnòstic SA i Sabadell Gent Gran SA, dels quals la pròpia Corporació n’és el soci únic.

L’Organització Mundial de la Salut ha pronosticat que els problemes de salut mental constituiran un dels principals problemes de salut a la Regió Europea en els propers anys. Es calcula que un 25% de la població presenta un problema de salut mental al llarg de la seva vida. En aquest marc, exposem a continuació els principals motius de consulta al centre Salut Mental Parc Taulí, els principals motius d'hospitalització psiquiàtrica i els diagnòstics més freqüents a l'alta.

Principals motius de consulta al nostre centre

Servei de Salut Mental Adults

Trastorns adaptatius. Reaccions desadaptatives enfront de factors psicosocials identificables (situacions de dol, divorci, separació conjugal, dificultats laborals, crisis econòmiques, jubilació, fracàs en aconseguir els objectius personals, etc.). Es tracta de problemes que motiven consultes al metge de capçalera i és aquest qui decideix si hi ha motius per fer la derivació a salut mental.
Trastorns afectius, ansietat i depressió. No s’han de confondre amb les vivències d’ansietat i tristesa inherents a la pròpia existència humana i que, en cap cas, es poden considerar patologies psiquiàtriques.

Servei de Salut Mental Infants i Joves

  • Problemes de comportament. Quan són constants i trastoquen la convivència dins l’àmbit familiar i escolar.
  • Problemes en els aprenentatges
  • Conductes greus de caràcter violent
  • Trastorns afectius

Motius d'hospitalització psiquiàtrica

Patologia psiquiàtrica greu que, a causa de la seva descompensació clínica, no es pot estabilitzar de forma ambulatòria i/o existeix el risc que es puguin cometre atemptats contra la pròpia vida o presentin conductes perilloses per l’entorn. També són motius d’ingrés l’abandonament dels hàbits bàsics, la qual cosa pot succeir, per exemple, en algunes depressions greus o en alguns trastorns psicòtics.

Diagnòstics més freqüents a l'alta

  • Trastorn esquizofrènic
  • Trastorns de l’estat d'ànim greus (o trastorns afectius)
  • Trastorns de la personalitat

 

Ctè. Clínic i de Gestió Salut Mental Parc Taulí

Comitè Clínic i de Gestió de Salut Mental Parc Taulí

Siddarta Acebilla Baqué
Responsable del Programa TMS/PSI

Eugenio Berlanga Escalera
Direcció del Servei de Laboratori

Lluís Blanch Torra
Direcció de Recerca i Innovació

Narcís Cardoner Álvarez
Cap d'Area SM Osamcat

Ana Isabel Cebrià Meca
Coordinadora Psicologia CSMA

Josep M. Crosas Armengol
Coordinador de SRC Antaviana

Pilar Doretto
Directora de Serveis d'Atenció al Client

Rebeca Gràcia Liso
Coordinadora UCA

Albert Granero Lázaro
Cap d'Infermeria de Salut Mental

Javier Labad Arias
Cap de Salut Mental Àmbit Hospitalització Adults

Eva López Baena
Secretaria tècnica/Coordinació àmbit administratiu

Carmen Massons Capdevila
C. Atenció i Seguiment de Drogodependències

José Antonio Monreal Ortiz
Cap de Salut Mental Àmbit Adults

Diego Palao Vidal
Direcció Executiva de Salut Mental Parc Taulí

Montserrat Pamias Massana
Cap d'Àrea de Salut Mental. Àmbit Infanto-Juvenil.

Isabel Maria Parra Uribe
Coord. Hospitalització Aguts i Urgències psiquiàtriques

Joaquim Puntí Vidal
Coordinador de l'Hospital de Dia d'Adolescents

Miguel Angel Ruiz Domingo
Cap de Comptabilitat de Costos

Director executiu de Salut Mental Parc Taulí

Diego Palao Vidal