Salut Mental

Salut Mental en xifres

{cmp_start idkey=663[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fsalutmental%2Finformacio-del-centre%2Fsalut-mental-en-xifres][title=Salut+Mental+en+xifres][desc=Consorci+Corporaci%C3%B3+Sanit%C3%A0ria+Parc+Taul%C3%AD+de+Sabadell%2C+Salut+Mental+Parc+Taul%C3%AD%2C+salut+mental+en+xifres]}

Activitat global

Activitat global

  2014 2015
Altes
Altes 1.257 1.414
Estada mitjana 14,92 14,60
Total altes
1.257 1.414
  2014 2015
Consultes externes
Primeres visites adults 3.014 2.926
Visites successives adults 39.822 43.729
Visites adults 42.836 46.655
Primeres visites infants i joves 1.561 1.561
Visites successives infants i joves 19.082 19.098
Visites infants i joves 20.643 20.659
Total consultes externes 63.479 67.314

 

  2014 2015
Hospitals de dia
Sessions HD Adults 3.450 2.956
Sessions HD infantil i juvenil 2.552 2.798
Total sessions hospitals de dia 6.002 5.754
  2014 2015
Rehabilitació comunitària
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana 12.966 12.573

 

  2014 2015
Programa de metadona
Tractaments de manteniment de metadona 8.056 9.338

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Consultes externes

306

2014: 289

Consultes externes adults

212

2014: 195

Consultes externes infants

94

2014: 94

Sessions hospitals de dia

26

2014: 27