Salut Mental

Salut Mental en xifres

Activitat global

Activitat global

  2016 2017
Altes
Altes 1.367 1.351
Estada mitjana 14,60 14,67
Total altes
1.367 1.351


 

 

 

 

 

 

  2016 2017
Consultes externes
Primeres visites adults 2.574 2.781
Visites successives adults 43.434 45.643
Visites adults 46.008 48.424
Primeres visites infants i joves 1.549 1.678
Visites successives infants i joves 18.493 20.419
Visites infants i joves 20.042 22.097
Total consultes externes 66.050 70.521

 

  2016 2017
Hospitals de dia
Sessions HD Adults 3.508 5.522
Sessions HD infantil i juvenil 2.926 2.763
Total sessions hospitals de dia 6.434 8.285
  2016 2017
Rehabilitació comunitària
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana 12.392 12.277

 

  2016 2017
Programa de metadona
Tractaments de manteniment de metadona 8.926 10.022

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Consultes externes

321

2016: 300

Consultes externes adults

220

2016: 209

Consultes externes infants

100

2016: 91

Sessions hospitals de dia

38

2016: 29