Salut Mental

Salut Mental en xifres

 

 

Activitat global

Activitat global

  2017 2018
Altes
Altes 1.351 1.308
Estada mitjana 14,67 15,10
Total altes
1.351 1.308


 

 

 

 

 

 

  2017 2018
Consultes externes
Primeres visites adults 2.781 3.442
Visites successives adults 45.643 50.716
Visites adults 48.424 54.158
Primeres visites infants i joves 1.678 2.029
Visites successives infants i joves 20.419 25.474
Visites infants i joves 22.097 27.503
Total consultes externes 70.521 81.661

 

  2017 2018
Hospitals de dia
Sessions HD Adults 5.522 6.164
Sessions HD infantil i juvenil 2.763 2.342
Total sessions hospitals de dia 8.285 8.506
  2017 2018
Rehabilitació comunitària
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana 12.277 11.077

 

  2017 2018
Programa de metadona
Tractaments de manteniment de metadona 10.022 9.663

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2018

Consultes externes

371

2017: 321

Consultes externes adults

246

2017: 220

Consultes externes infants

125

2017: 100

Sessions hospitals de dia

39

2017: 38