Salut Mental

Salut Mental en xifres

Activitat global

Activitat global

  2015 2016
Altes
Altes 1.414 1.367
Estada mitjana 14,60 14,60
Total altes
1.414 1.367
  2015 2016
Consultes externes
Primeres visites adults 2.926 2.574
Visites successives adults 43.729 43.434
Visites adults 46.655 46.008
Primeres visites infants i joves 1.561 1.549
Visites successives infants i joves 19.098 18.493
Visites infants i joves 20.659 20.042
Total consultes externes 67.314 66.050

 

  2015 2016
Hospitals de dia
Sessions HD Adults 2.956 3.508
Sessions HD infantil i juvenil 2.798 2.926
Total sessions hospitals de dia 5.754 6.434
  2015 2016
Rehabilitació comunitària
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana 12.573 12.392

 

  2015 2016
Programa de metadona
Tractaments de manteniment de metadona 9.338 8.926

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Consultes externes

300

2015: 306

Consultes externes adults

209

2015: 212

Consultes externes infants

91

2015: 94

Sessions hospitals de dia

29

2015: 26