Salut Mental
i Addiccions

Salut Mental i Addiccions en xifres

 

 

Activitat global

Activitat global

  2019 2020
Altes
Altes 1.281 1.192
Estada mitjana 15,96 16,55
Total altes
1.281 1.192


 

 

 

 

 

 

  2019 2020
Consultes externes
Primeres visites adults 3.840 3.922
Visites successives adults 52.524 62.657
Visites adults 56.364 66.579
Primeres visites infants i joves 2.017 1.964
Visites successives infants i joves 27.592 27.860
Visites infants i joves 29.609 29.824
Total consultes externes 85.973 96.403

 

  2019 2020
Hospitals de dia
Sessions HD Adults 5.452 3.577
Sessions HD infantil i juvenil 2.629 2.532
Total sessions hospitals de dia 8.081 6.109
  2019 2020
Rehabilitació comunitària
Sessions del Servei rehabilitador comunitari Antaviana 11.273 7.484

 

  2019 2020
Programa de metadona
Tractaments de manteniment de metadona 10.133 9.340

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2020

Consultes externes

438

2019: 391

Consultes externes adults

303

2019: 256

Consultes externes infants

136

2019: 135

Sessions hospitals de dia

28

2019: 37