Salut Mental
i Addiccions

Presentació

La carrega global per malalties atribuïble als Trastorns Mentals i Addiccions representa quasi una quarta part (23%) dels anys viscuts amb discapacitat, segons l’estudi Global Burden of Disease (GBD, OMS, 2010; Lancet, 2013). La carrega per aquests trastorns neuropsiquiàtrics s’ha incrementat un 37,6% entre 1990 i 2010, associada entre altres factors, a l’envelliment de la població.

Aquestes xifres fan palesa la necessitat de millorar la salut de la població impulsant la recerca i el desenvolupament d'estratègies innovadores de prevenció i tractament de les malalties mentals, basades en els resultats de la recerca translacional en neurociències.

Els professionals de salut mental i neurologia de l’Hospital Universitari Par Taulí, treballem des de l'any 2010 amb investigadors bàsics del Institut de Neurociències (INc) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a impulsar la recerca d’excel·lència en neurociències, una prioritat tant estratègica com ètica.

L’any 2010 es va constituir la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UAB a l’Hospital Parc Taulí, creant les condicions necessàries per a impulsar i consolidar grups mixtes de recerca clínica i bàsica en neurociències i desenvolupar projectes innovadors que ajudin a millorar la salut de les persones.

La creació en 2017, en el marc de Institut de Recerca del Parc Taulí (I3PT), de la Unitat Mixta-Laboratori de Neurociències Parc Taulí-INc-UAB és un clar exemple del impuls de la recerca col·laborativa en aquest àrea. El grup mixt Neurociències Parc Taulí-UAB es va vincular a la xarxa de recerca en malalties mentals més important a nivell nacional, la xarxa CIBERSAM del Instituto de Salud Carlos III (CB19/09/00029).

Des d’aquesta plataforma, els investigadors del grup de recerca en Neurociències Parc Taulí-UAB volem, per una banda, millorar la comunicació i potenciar la connexió fluïda entre els investigadors i, per l’altre, compartir amb la societat, especialment amb la comunitat científica, els principals resultats de la recerca en neurociències i la seva repercussió en la salut de les persones.