UDIAT Centre Diagnòstic

Estructura organitzativa

{cmp_start idkey=7059[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fudiat%2Finformacio-del-centre%2Festructura-organitzativa][title=Estructura+organitzativa+][desc=Estructura+organitzativa+de+la+UCIAT+Centre+Diagn%C3%B2stic%2C+Corporaci%C3%B3+Sanit%C3%A0ria+del+Parc+Taul%C3%AD+%28+Sabadell%29]}

Presentació

Presentació

UDIAT Centre Diagnòstic realitza totes les proves diagnòstiques necessàries per a l'atenció assistencial. Treballa de forma precoç, precisa i interprofessional integrant el coneixement i les tecnologies al seu abast.

Missió

 • Què: aportar valor afegit i de qualitat a la presa de decisions clíniques en els processos diagnòstics/terapèutics
 • Com: de forma precoç, precisa i interprofessional integrant el coneixement i les tecnologies al seu abast
 • Per què: per donar resposta eficient i sostenible a les necessitats de les persones

Serveis i unitats

Serveis

 • Diagnòstic per la Imatge
 • Laboratori
 • Medicina Nuclear
 • Patologia

Unitats

 • PET-TAC
 • Radiologia mamària
 • Radiologia Vascular i Intervencionista

Altres serveis

 • Centre d'Imatge Mèdica Digital (CIMD)

Comitè Clínic i de Gestió

Comitè Clínic i de Gestió d'UDIAT Centre Diagnòstic

Eugenio Berlanga Escalera 
Cap de Laboratori

Luís Berna Roqueta
Director de Servei de Medicina Nuclear

Lluís Blanch Torra
Direcció de Recerca i Innovació

Josep Fernández Bayo
Cap del Centre d'Imatge Mèdica DIgital

Joan Carles Ferreres Piñas
Cap del Servei d'Anatomia Patològica

Pablo Manuel Hernando Robles
Direcció del Servei d'Atenció al Client

Joan Martí López
Direcció General

Josep M. Mata Duaso
Director de Servei de Radiodiagnòstic

Sra. Roser Muñoz Garcia
Directora de Gestió i Administració

Sr. Xavier Pons Torrents
Cap de Gestió d'Administració de Personal

Dra. Ma. Montserrat Torra Puig
Directora del Servei de Laboratori

 

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

Enllaç als Blogs del Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades