UDIAT Centre Diagnòstic

UDIAT en xifres

{cmp_start idkey=6765[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fudiat%2Finformacio-del-centre%2Fudiat-en-xifres][title=UDIAT+en+xifres][desc=Consorci+Corporaci%C3%B3+Sanit%C3%A0ria+Parc+Taul%C3%AD+de+Sabadell%2C+UDIAT+Centre+Diagn%C3%B2stic%2C+Udiat+en+xifres%2C+dades+d%26%23039%3Bactivitat]}

Activitat global

Activitat global

  2016 2017
Laboratori
Determinacions analítiques 2.594.086 3.025.034
Sol·licituds analítiques 317.352 387.422
Hemoderivats transfosos 7.488 7.800
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 1.287 1.506

 

  2016 2017
Diagnòstic per la Imatge
Radiologia i altres 150.538 144.661
Ecografies 33.118 34.308
Total mamografies 25.816 25.281
Mamografies 8.515 8.773
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 17.301 16.508
Radiologia Vascular Intervencionista 6.282 6.232
Ressonància Magnètica 22.742 24.465
TAC 32.487 34.470
Informes de teleradiologia 27.884 35.493

 

  2016 2017
Medicina Nuclear
Proves terapèutiques 156 169
Proves diagnòstiques 10.070 9.799
Gangli centinella 423 421
Total proves Medicina Nuclear 10.649 10.389

 

  2016 2017
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 1.617 1.876

 

  2016 2017
Patologia
Biòpsies 19.593 19.807
Citologies 16.518 15.467
Autòpsies 124 117

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2017

Determinacions analítiques

8.288

2016: 7.107

Exploracions radiologia i altres

593

2016: 610

Ecografies

141

2016: 134

Mamografies

112

2016: 115

Intervencions amb RVI

17

2016: 17

Exploracions amb RM

68

2016: 63

Exploracions amb TAC

96

2016: 90

Informes de Teleradiologia

97

2016: 76

Exploracions Medicina Nuclear

43

2016: 43

Exploracions PET-TAC

8

2016: 7

Biòpsies

81

2016: 80

Citologies

68

2016: 73