UDIAT Centre Diagnòstic

UDIAT en xifres

 

{cmp_start idkey=1255[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fudiat%2Finformacio-del-centre%2Fudiat-en-xifres][title=UDIAT+en+xifres][desc=Consorci+Corporaci%C3%B3+Sanit%C3%A0ria+Parc+Taul%C3%AD+de+Sabadell%2C+UDIAT+Centre+Diagn%C3%B2stic%2C+Udiat+en+xifres%2C+dades+d%26%23039%3Bactivitat]}

 

Activitat global

Activitat global

  2017 2018
Laboratori
Determinacions analítiques 3.025.034 2.955.195
Sol·licituds analítiques 387.422 379.885
Hemoderivats transfosos 7.800 6.757
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 1.506 1.116

 

  2017 2018
Diagnòstic per la Imatge
Radiologia i altres 144.661 144.457
Ecografies 34.308 35.395
Total mamografies 25.281 26.294
Mamografies 8.773 9.152
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 16.508 17.142
Radiologia Vascular Intervencionista 6.232 6.256
Ressonància Magnètica 24.465 19.748
TAC 34.470 34.293
Informes de teleradiologia 35.493 38.642

 

  2017 2018
Medicina Nuclear
Proves terapèutiques 169 124
Proves diagnòstiques 9.799 9.494
Gangli centinella 421 484
Total proves Medicina Nuclear 10.389 10.102

 

  2017 2018
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 1.876 2.329

 

  2017 2018
Patologia
Biòpsies 19.807 20.205
Citologies 15.467 16.209
Autòpsies 117 94

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2018

Determinacions analítiques

8.096

2017: 8.288

Exploracions radiologia i altres

592

2017: 593

Ecografies

145

2017: 141

Mamografies

120

2017: 112

Intervencions amb RVI

17

2017: 17

Exploracions amb RM

55

2017: 68

Exploracions amb TAC

95

2017: 96

Informes de Teleradiologia

106

2017: 97

Exploracions Medicina Nuclear

41

2017: 43

Exploracions PET-TAC

10

2017: 8

Biòpsies

83

2017: 81

Citologies

72

2017: 68

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

Enllaç als Blogs del Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades