UDIAT Centre Diagnòstic

UDIAT en xifres

 

{cmp_start idkey=1635[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fudiat%2Finformacio-del-centre%2Fudiat-en-xifres][title=UDIAT+en+xifres][desc=Consorci+Corporaci%C3%B3+Sanit%C3%A0ria+Parc+Taul%C3%AD+de+Sabadell%2C+UDIAT+Centre+Diagn%C3%B2stic%2C+Udiat+en+xifres%2C+dades+d%26%23039%3Bactivitat]}

 

Activitat global

Activitat global

  2019 2020
Laboratori
Determinacions analítiques 3.023.659 2.983.121
Sol·licituds analítiques 393.880 422.991
Hemoderivats transfosos 6.985 6.997
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 1.100 800

 

  2019 2020
Diagnòstic per la Imatge
Radiologia i altres 142.907 119.911
Ecografies 35.797 29.568
Total mamografies 26.783 20.873
Mamografies 9.987 8.144
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 16.796 12.729
Radiologia Vascular Intervencionista 6.356 2.611
Ressonància Magnètica 20.661 16.491
TAC 36.827 33.189
Informes de teleradiologia 43.313 32.317

 

  2019 2020
Medicina Nuclear
Proves terapèutiques 122 81
Proves diagnòstiques 9.036 6.525
Gangli centinella 469 371
Total proves Medicina Nuclear 9.627 6.977

 

  2019 2020
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 2.417 2.289

 

  2019 2020
Patologia
Biòpsies 20.670 16.077
Citologies 15.914 9.407
Autòpsies 91 77
Detecció HPV 8.304 6.140
Altres proves mol·leculars 1.196 1.031

 

  2019 2020
Consultes Externes Radiologia Intervencionista
Primeres visites 88 11
Índex de reiteració 2,57 26,55
Successives 226 292
Total visites 314 303

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2020

Determinacions analítiques

8.173

2019: 8.284

Exploracions radiologia i altres

491

2019: 586

Ecografies

121

2019: 147

Mamografies

95

2019: 122

Intervencions amb RVI

7

2019: 17

Exploracions amb RM

29

2019: 57

Exploracions amb TAC

92

2019: 102

Informes de Teleradiologia

89

2019: 119

Exploracions Medicina Nuclear

89

2019: 40

Exploracions PET-TAC

9

2019: 10

Biòpsies

66

2019: 85

Citologies

42

2019: 70

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

Enllaç als Blogs del Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades