UDIAT Centre Diagnòstic

UDIAT en xifres

{cmp_start idkey=1137[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fudiat%2Finformacio-del-centre%2Fudiat-en-xifres][title=UDIAT+en+xifres][desc=Consorci+Corporaci%C3%B3+Sanit%C3%A0ria+Parc+Taul%C3%AD+de+Sabadell%2C+UDIAT+Centre+Diagn%C3%B2stic%2C+Udiat+en+xifres%2C+dades+d%26%23039%3Bactivitat]}

Activitat global

Activitat global

  2015 2016
Laboratori
Determinacions analítiques 2.384.296 2.594.086
Sol·licituds analítiques 307.770 317.352
Hemoderivats transfosos 7.203 7.488
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 1.447 1.287
  2015 2016
Diagnòstic per la Imatge
Radiologia i altres 150.799 150.538
Ecografies 30.623 33.118
Total mamografies 24.863 25.816
Mamografies 8.551 8.515
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 16.312 17.301
Radiologia Vascular Intervencionista 6.464 6.282
Ressonància Magnètica 22.425 22.742
TAC 29.697 32.487
Informes de teleradiologia 19.351 27.884

 

  2015 2016
Medicina Nuclear
Proves terapèutiques 138 156
Proves diagnòstiques 10.657 10.070
Gangli centinella 403 423
Total proves Medicina Nuclear 11.198 10.649
  2015 2016
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 1.046 1.617
  2015 2016
Patologia
Biòpsies 17.263 19.593
Citologies 24.839 16.518
Autòpsies 108 124

Mitjana d'activitat diària

Mitjana d'activitat diària

Dades corresponents a 2016

Determinacions analítiques

7.107

2015: 6.532

Exploracions radiologia i altres

610

2015: 413

Ecografies

134

2015: 128

Mamografies

115

2015: 104

Intervencions amb RVI

17

2015: 27

Exploracions amb RM

63

2015: 61

Exploracions amb TAC

90

2015: 81

Informes de Teleradiologia

76

2015: 53

Exploracions Medicina Nuclear

43

2015: 47

Exploracions PET-TAC

6,5

2015: 4

Biòpsies

80

2015: 71

Citologies

73

2015: 104