UDIAT Centre Diagnòstic

UDIAT en xifres

{cmp_start idkey=5127[url=http%3A%2F%2Fwww.tauli.cat%2Fudiat%2Finformacio-del-centre%2Fudiat-en-xifres][title=UDIAT+en+xifres][desc=Consorci+Corporaci%C3%B3+Sanit%C3%A0ria+Parc+Taul%C3%AD+de+Sabadell%2C+UDIAT+Centre+Diagn%C3%B2stic%2C+Udiat+en+xifres%2C+dades+d%26%23039%3Bactivitat]}

Activitat global

Activitat global

  2014 2015
Laboratori
Determinacions analítiques 2.245.021 2.384.296
Sol·licituds analítiques 296.236 307.770
Hemoderivats transfosos 7.229 7.203
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 1.587 1.447
  2014 2015
Diagnòstic per la imatge
Radiologia i altres 156.516 150.799
Ecografies 30.533 30.623
Total mamografies 28.735 24.863
Mamografies 10.874 8.551
Mamografies Programa de Cribratge del Càncer de Mama 17.861 16.312
Radiologia Vascular Intervencionista 5.818 6.464
Ressonància Magnètica 20.894 22.425
TAC 27.455 29.697
Informes de teleradiologia 16.749 19.351

 

  2014 2015
Medicina nuclear
Proves terapèutiques 133 138
Proves diagnòstiques 10.887 10.657
Gangli centinella 397 403
Total proves Medicina Nuclear 11.417 11.198
  2014 2015
PET-TAC
Exploracions amb PET-TAC 750 1.046
  2014 2015
Patologia
Biòpsies 17.163 16.972
Citologies 24.881 23.425
Autòpsies 115 108

 

Mitjana d'activitat diària

 

Mitjana d'activitat diària

Determinacions analítiques

6.532

2014: 6.151

Exploracions radiologia i altres

413

2014: 429

Ecografies

128

2014: 127

Mamografies

104

2014: 120

Intervencions amb RVI

27

2014: 24

Exploracions amb RM

61

2014: 57

Exploracions amb TAC

81

2014: 75

Informes de Teleradiologia

53

2014: 46

Exploracions Medicina Nuclear

47

2014: 48

Exploracions PET-TAC

4

2014: 3

Biòpsies

71

2014:72

Citologies

104

2014: 104