El Parc Taulí pioner a l’Estat en oferir un abordatge integral als pacients amb hidradenitis supurativa i artritis mitjançant una consulta compartida de dermatologia i reumatologia

El Parc Taulí pioner a l’Estat en oferir un abordatge integral als pacients amb hidradenitis supurativa i artritis mitjançant una consulta compartida de dermatologia i reumatologia 1080 720 Actualitat Parc Taulí

El servei de dermatologia i de reumatologia del Parc Taulí han iniciat un projecte pioner a l’Estat d’una consulta compartida per als pacients que pateixen hidradenitis supurativa i artritis, com la espondilartritis. Aquest espai és una iniciativa de les Dres. Patricia Garbayo Salmons i la Dra. Mireia Moreno Martínez-Losa per evitar la duplicitat de visites i de proves mèdiques, millorar la qualitat assistencial i reduir els desplaçaments dels usuaris a l’hospital.

La hidradenitis supurativa és una malaltia inflamatòria crònica de la pell en què apareixen brots recurrents de nòduls, abscessos i fístules que produeixen dolor i/o picor, supuració i mala olor, sobretot en zones de plecs com són les aixelles, les engonals, els glutis o els genitals. Per altra banda, les espondiloartritis són un grup de malalties que tenen com a nexe comú el dolor i la  rigidesa de diferents articulacions de l’esquena i la pelvis, tot i que també poden afectar altres articulacions de les mans, els peus o els genolls. Totes dues comparteixen el fet de ser malalties multifactorials i complexes que tenen factors predisponents ambientals en comú.

Diferents estudis han evidenciat un major percentatge d’artritis, com l’espondiloartritis, en els pacients amb  hidradenitis supurativa respecte a la població general, i a l’inrevés. Tot i axí, encara desconeixem com influeix la confluència de l’hidradenitis supurativa i l’artritis. Donat que totes dues malalties estan caracteritzades per la seva marcada càrrega inflamatòria, seria plausible que, com passa en altres malalties immunomediades, la seva interacció repercuteixi en la resposta terapèutica, el control de la malaltia i la qualitat de vida dels pacients.

Davant aquest fet, el Parc Taulí ha iniciat el treball conjunt dels dos serveis de dermatologia i reumatologia per garantir una atenció integral, millorant el diagnòstic precoç, la prevenció i el tractament, mitjançant l’atenció multidisciplinària.

Des de la seva entrada en funcionament el 12 de setembre, ja s’han derivat 33 pacients. És esperable que durant els propers mesos s’identifiquin nous casos que es puguin beneficiar d’aquesta atenció especialitzada. En aquestes visites es realitzarà un diagnòstic acurat dels pacients davant la sospita de qualsevol de les dues patologies i es garantirà un seguiment i un tractament individualitzat i consensuat entre els especialistes implicats. Aquesta proposta segueix el model de la consulta compartida dels pacients amb psoriasi i artritis psoriàsica, ja implementat fa més de 10 anys en diferents hospitals, en el qual el Parc Taulí també va ser pioner i referent d’altres unitats a l’Estat.

Des del servei de dermatologia i reumatologia han valorat molt positivament aquesta iniciativa, com han explicat les Dres. Garbayo Salmons i Moreno Martínez-Losa que estant convençudes que aquesta consulta conjunta “millorarà l’atenció assistencial d’aquests pacients altament complexes, així com el diagnòstic precoç i la qualitat de vida dels nostres pacients”. A més, aquesta estructura facilitarà el desenvolupament de línies d’investigació centrades en ambdues malalties i coordinades per l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT).

 

Com es derivaran els pacients?

El Parc Taulí és referent en l’atenció dels pacients amb hidradenitis supurativa a tot Catalunya. A més a més, té una unitat d’espondiloartritis acreditada per la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA). Els professionals d’aquestes especialitats faran la derivació a la unitat d’alta complexitat multidiciplinar quan compleixin els criteris de derivació prèviament definits.

Durant la consulta, els professionals assistencials de dermatologia i reumatologia identificaran quins pacients poden tenir una hidradenitis supurativa o una espondiloartritis i els derivaran a la consulta especialitzada. Si es confirma el diagnòstic d’hidradenitis supurativa i artritis, es podrà començar a fer el seguiment conjunt.

 

Antecedents en la investigació de la hidradenitis supurativa

Des de setembre de 2022, el servei de dermatologia del Parc Taulí va establir una Comissió médico-quirúrgica dels pacients amb hidradenitis supurativa. Aquesta comissió es reuneix amb caràcter bimensual i està integrada per especialistes mèdics i quirúrgics involucrats en el diagnòstic i tractament d’aquesta malaltia a nivell hospitalari.

Els professionals del Parc Taulí han estat treballant per augmentar la visibilitat de la hidradenitis mitjançant diverses iniciatives formatives. Per exemple, el mes d’abril es va celebrar la primera Jornada del Vallès sobre l’Abordatge Integral de la Hidradenitis Supurativa, que va atraure un ampli públic de professionals de la medicina i infermeria de l’àrea del Vallès Oriental i Occidental.

A més, el Grup ESPOcat de la Societat Catalana de Reumatologia, actualment sota la coordinació de les Dres. Mireia Moreno i Maria Aparicio, va organitzar una sessió formativa interdisciplinària sobre la hidradenitis supurativa i la seva relació amb les artritis, especialment l’espondilartritis, el passat 15 de juny.

Aquestes iniciatives són importants per millorar la comprensió i el tractament d’aquesta malaltia i per promoure una millor coordinació entre els professionals assistencials.

Dra. Mireia Moreno i Dra. Patrícia Garbayo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.