El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Parc Taulí atén cada any més de 2.000 infants amb alteracions del desenvolupament

El centre celebra el seu 40è aniversari amb una jornada divulgativa amb més de 200 inscrits i una gran festa infantil per a infants i famílies. El CDIAP del Parc Taulí és centre pioner i referent a tota Catalunya en atenció precoç.

L’any 1979 es va crear als espais de l’antiga Clínica Infantil del Nen Jesús el Servei d’Estimulació Precoç de Catalunya gràcies a la iniciativa d’un petit grup de professionals motivats pel convenciment que una actuació precoç millora de manera significativa el pronòstic i la qualitat de vida dels infants amb greus trastorns del neurodesenvolupament.

Actualment, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Parc Taulí, integrat en el Servei de Medicina Pediàtrica de l’Hospital de Sabadell, el formen 35 professionals i és centre referent per ser el més gran i el més altament especialitzat de Catalunya. Forma part de la xarxa de Serveis Públics Concertats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per a l’atenció dels trastorns/disfuncions del desenvolupament que poden presentar els infants durant els primers anys de vida.

Al CDIAP arriben nens derivats dels serveis de pediatria, de neonatologia i des de les pròpies escoles o les famílies quan es detecta que l’infant presenta alguna alteració en el seu desenvolupament, o alguna dificultat en la seva conducta o llenguatge, en la manera com gestiona l’entorn, o en la forma com s’enfronta el dia a dia amb els hàbits quotidians.

Entre les alteracions del desenvolupament més comunes destaquen els trastorns psicomotrius (que es solen fer evidents durant el primer any de vida), els problemes del llenguatge (a partir dels 2 anys) i els problemes conductuals amb disfuncions de tipus desadaptatiu (a partir dels 3 anys). S’atenen més de 2.000 infants a l’any, d’entre 0 i 5 anys.

L’abordatge multiprofessional que realitzen els professionals del CDIAP fa que el diagnòstic sigui abordat des del punt de vista neuropediàtric, psicològic i social i que el seguiment i la intervenció terapèutica els realitzin els professionals especialitzats en neuropediatria, psicologia, pedagogia, logopèdia, fisioteràpia i treball Social.

Segons destaca la coordinadora del CDIAP, Montserrat Torras, “al nostre territori la detecció és molt bona. Aquests 40 anys de trajectòria fa que funcionem com una xarxa molt ben comunicada, amb les escoles, els pediatres, serveis especialitzats i famílies”.

Jornada de celebració dels 40 anys del CDIAP i festa infantil

Sota el lema “Entenent el passat i visualitzant el futur. 40 anys del CDIAP Parc Taulí. Actualització en trastorns de desenvolupament” se celebrarà el divendres 29 de novembre a l’Auditori Taulí una jornada científica i divulgativa a càrrec d’experts i famílies. Es presentaran els darrers avenços diagnòstics i terapèutics de les alteracions del neurodesenvolupament, així com les darreres línies d’atenció del CDIAP Parc Taulí com a model assistencial integrat en un context hospitalari, i es valorarà la importància de la coordinació interdepartamental com a motor de futur.

D’altra banda, el dissabte 30 de novembre, d’11 h a 13 h se celebrarà una festa infantil adreçada als infants i les seves famílies amb actuacions musicals, conta-contes, racó de jocs, entre altres activitats.