El Parc Taulí forma part de la Comunitat TEC-SALUT del RIS3CAT amb un projecte per millorar el diagnòstic de càncer de mama

Foto de Melcior Sentís i Josep Fernàndez

El responsable de l’àmbit de Radiologia de la Mama i Ginecològica, Melcior Sentís i, el cap del Centre d’Imatge Digital de la UDIAT Centre de Diagnòstic, Josep Fernàndez, participen com a investigadors en el projecte “Biòpsia 3D per Tomosíntesi” (3D BonT), que modificarà per complet els productes actuals de diagnòstic per la imatge, sobretot quant a les dosis de radiació i nivell de precisió.

Les Comunitats RIS3CAT és una de les actuacions impulsades des del Govern català davant l’exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent, per mitjà del finançament FEDER - Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

En aquest marc, la Comunitat TEC-SALUT impulsa projectes d’R+D+I en tecnologies de la salut per donar resposta a les demandes i reptes del sistema sanitari, amb una visió innovadora i centrant l’atenció en el pacient.

El Parc Taulí participa en aquesta comunitat per mitjà del projecte 3D BonT, coordinat per Idneo Technologies, juntament amb BVentura, IFAE i IBM-CNM/CISC. L’objectiu del projecte és desenvolupar un sistema que possibiliti la presa de biòpsies en temps real evitant els errors de mostreig: major eficàcia en la captura de fotons, menor soroll elèctric i alta resolució. Això es traduirà en imatges menys difuses, major contrast i una dosi de radiació 50 vegades menor que els sistemes convencionals.

Des del Parc Taulí, es treballa aportant especificacions per a la nova tecnologia d’imatge. Paral·lelament, s’està desenvolupant un programari específic per a la reconstrucció de les imatges obtingudes que permetrà que, a partir de les diferents projeccions preses en diferents angles, es reconstrueixin els talls de la tomosíntesi. Un cop fabricat el primer prototip, es realitzaran les pertinents validacions.

El projecte està previst que finalitzi el setembre de l’any 2019.