Salut Mental Parc Taulí col·labora en un estudi amb la UAB sobre la percepció que tenen els nois adolescents del seu pes corporal

El treball ha analitzat l'efecte del pes percebut sobre les conductes dels nois adolescents per baixar o controlar el seu pes. Els investigadors van registrar in situ la talla i el pes corporal de 597 nois d'entre 13 i 16 anys, majoritàriament de classe mitjana i d’origen espanyol -l'estudi va incloure també participants d'origen llatinoamericà, nord-africà, europeu i subsaharià-.

A més, se'ls va preguntar com percebien el seu pes –pes baix, normal, sobrepès lleuger, molt sobrepès-, si van realitzar dieta durant l'últim any i quines conductes van realitzar per controlar o baixar de pes. Un 65% tenia un pes normal - d'acord amb els barems de l'Índex de Massa Corporal-, un 19% sobrepès, un 7% obesitat i un 8% pes baix.

L'estudi va trobar que fins a un 28% dels nois va ser inexacte en l'apreciació del seu pes corporal. Entre els joves amb pes baix, un 43% el va sobrestimar, mentre que un 86% dels que tenien molt sobreprès –obesitat- el va subestimar. També el va infravalorar el 40% dels que tenien sobrepès, que es va apreciar amb un pes normal. La majoria de joves amb pes normal -un 85%- el va encertar i un 5% va referir una percepció de sobrepès

La majoria d'estudis sobre percepció de pes han estat realitzats entre noies adolescents. Els pocs estudis que han inclòs nois han analitzat el conjunt, sense considerar les diferències existents entre nois amb pes baix i nois amb sobrepès, i les diferències entre sexes –els nois tendeixen a infravalorar el seu pes i les noies a sobrestimar-lo- o no han fet ús de mesures exactes de talla i de pes.