Un projecte del Parc Taulí per a la detecció precoç del càncer de fetge, finalista del programa europeu ‘EIT Cross-KIC Business Idea Competition’

foto equip

El projecte ‘Taby Diagnostics’ (www.tabydiagnostics.com), liderat pel Juan Francisco Delgado de la Poza, immunòleg del Parc Taulí, ha estat seleccionat com a finalista del programa “EIT Cross-KIC Business Idea Competition” que se celebrarà el proper 16 de novembre a Budapest (www.eithealth.eu/-/eit-joint-grand-final-2018)

L‘EIT Cross-KIC Business Idea Competition és un programa Europeu de mentoratge, on mitjançant diferents “workshops”, es pretén ajudar als equips seleccionats a preparar un pla de negoci i una presentació dirigida a inversors. ‘Taby Diagnostics’ ha estat seleccionat per la solidesa de la seva idea emprenedora, pel seu impacte en el sector, i pel seu potencial de creixement. Els finalistes d’aquesta competició opten a un premi econòmic de 10.000 € a l’equip amb el projecte i presentació més atractives.

‘Taby Diagnostics’ és un projecte amb aspiracions d’spin off que va sorgir de la necessitat d’incrementar la sensibilitat dels biomarcadors actuals de diferents tipus de càncer. La tecnologia que utilitza, i que ha estat desenvolupada pel Dr. Delgado, permet incrementar la immunogenicitat d’antígens associats a tumors i, per tant, incrementar la sensibilitat dels immunoassaigs que detecten i quantifiquen autoanticossos enfront d’ aquests biomarcadors, fent-los d’utilitat per a la pràctica clínica assistencial del càncer.

Fins al moment, s’ha realitzat un estudi clínic amb 100 pacients on es demostra que aquesta tecnologia és capaç de doblar la sensibilitat del test estàndard per a la detecció d’autoanticossos contra la alfa-fetoproteïna en carcinoma hepatocel·lular. L’ús d’aquest test permetrà no solament diagnosticar precoçment aquest tipus de pacients, sinó també monitoritzar l’eficàcia dels diferents tractaments del càncer de fetge.