UDIAT Centre Diagnòstic

Activitat

Eugeni Berlanga Escalera - Directora del Servei de Laboratori

  2019 2020
Laboratori
Determinacions analítiques 3.023.659 2.983.121
Sol·licituds analítiques 393.880 422.991
Hemoderivats transfosos 6.985 6.997
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 1.100 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

Enllaç als Blogs del Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades