UDIAT Centre Diagnòstic

Activitat

Mª Luz Muñoz Marín - Directora del Servei de Laboratori

  2020 2021
Laboratori
Determinacions analítiques 2.983.121 3.631.129
Sol·licituds analítiques 422.991 593.737
Hemoderivats transfosos 6.997 7.436
Pacients Tractament Anticoagulant Oral (TAO) 1.100 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades