UDIAT Centre Diagnòstic

Activitat

Joan Carles Ferreres Piñas - Cap del Servei d'Anatomia Patològica

  2019 2020
Patologia
Biòpsies 20.670 16.077
Citologies 15.914 9.407
Autòpsies 91 77
Detecció HPV 8.304 6.140
Altres proves mol·leculars 1.196 1.031

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

Enllaç als Blogs del Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades