Hospital de Sabadell

Activitat

Joaquim Oristrell Salvà - Director del Servei de Medicina Interna

  2016 2017
Altes
Altes convencionals aguts 841 980
Estada mitjana 12,06 11,77
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 841 980
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Menor 1 3
Total intervencions 1 3
  2016 2017
Activitat ambulatòria
Primeres visites 2.020 1.966
Visites successives 4.547 4.415
Total visites 6.567 6.381
Sessions hospitals de dia 746 620