Hospital de Sabadell

Activitat

Joaquim Oristrell Salvà - Director del Servei de Medicina Interna

  2019 2020
Altes
Altes convencionals aguts 937 900
Estada mitjana 11,99 10,9
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) - -
Total altes 937 900
Intervencions quirúrgiques
  2019 2020
Cirurgia convencional - -
Cirurgia Menor 4 3
Total intervencions 4 3
  2019 2020
Activitat ambulatòria
Primeres visites 1.905 1.748
Visites successives 4.713 5.167
Total visites 6.618 6.915
Sessions hospitals de dia 397 419