Activitat

Ricard Comet Monte - Director del Servei de Medicina Interna

 20212022
Altes
Altes convencionals aguts 1.040 1.035
Estada mitjana 11,41 11,88
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 8
Total altes 1.041 1.043
Intervencions quirúrgiques
 20212022
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1 8
Cirurgia Menor 2 11
Total intervencions 3 17
 20212022
Activitat ambulatòria
Primeres visites

3.270

3.136
Visites successives 6.527 9.867
Total visites 9.797 13.003
Sessions hospitals de dia 1.118 2.458