UDIAT Centre Diagnòstic

cimd tauli

Productes

 

 

RAIM Server

RAIM Server

Descripció

El RAIM Server és un programa que emmagatzema i gestiona les imatges digitals que produeixen diversos equips d'imatge mèdica digital, com radiografia convencional, tomografia computeritzada (TAC), ressonància magnètica, medicina nuclear, etc., en format estàndard DICOM.

Avantatges

 • Ampliable

La seva estructura adaptable permet la seva ampliació en funció de les necessitats, el que el fa apropiat tant per a grans institucions sanitàries com per a petites clíniques.

 • Suport Internet-Web

L'accés a les imatges és ràpid i fàcil, tant des del propi hospital com a través d'Internet, amb el visualitzador RAIM Java.

 • Integrable amb altres sistemes d'informació

Treballa de manera conjunta i integrada amb la resta de sistemes d'informació de l'hospital que gestionen l'activitat i els fluxos de treball.

 • Assequible

La tecnologia que s'utilitza és d'ús comú i econòmicament assequible: ordinadors compatibles (PC), MS Windows, Internet...

Característiques

 • Recepció d'estudis de diferents equips:

  • Radiografia convencional, tomografia computeritzada (TAC), ressonància magnètica, medicina nuclear...
  • 100% DICOM compatible.
  • Compressió Lossless i Lossy configurable.
    
 • Emmagatzematge:

  • Suport de tecnologies de gran capacitat on-line, tipus NAS, SAN, RAID…
  • Suporta la gran majoria de llibreries (jukebox) del mercat admetent els formats més habituals DVD, LTO, MO ...
  • Independent del hardware utilitzat.
    
 • Distribució d'estudis:

  • 100% DICOM compatible. Autorouting, Preloading, Prefetching.
  • Tecnologia Internet-Web: Suport de servidor web i un visualitzador d'imatges amb tecnologia Java (RAIM Java) que ens permet interrogar per les exploracions emmagatzemades i visualitzar-les en qualsevol navegador actual de pàgines web.
    
 • Integració amb altres sistemes d' informació:

  • WorkList Management GateWay, basat en XML.
  • Suport de fusió de pacients, divisió d'estudis, prefetching…
    
 • Altres característiques:

  • Fàcilment ampliable: diferents servidors en paral.lel, diferents processadors per servidor, gran capacitat d'arxiu on-line, etc.
  • És possible utilitzar servidors redundants (clustering) per augmentar la disponibilitat i fiabilitat del sistema.
  • Altament adaptable: configuració i control remot.
  • Compressió Lossless i Lossy configurable.
  • Documentació tècnica:
   • Manual d'integració i desenvolupament.
   • Document DICOM Conformance Statement.

 

RAIM Viewer

RAIM Viewer

Descripció

RAIM Viewer és el nou Visualitzador d’ imatges mèdiques desenvolupat íntegrament pel Centre d’ Imatge Mèdica Digital de la UDIAT Centre Diagnòstic S.A. (Corporació Sanitaria Parc Taulí, Sabadell), amb tecnologia Microsoft.Net 3.5. Això permet la seva utilització amb pràcticament qualsevol tipus de PC que executi Microsoft Windows.

És un visor orientat a l’entorn clínic, però amb eines que poden ser utilitzades pel diagnòstic en determinats entorns d’utilització.

Característiques generals

 • Visualització de la majoria d’objectes mèdics DICOM existents actualment, no només les imatges de radiologia: Electrocardiogrames (ECG), PDF, Vídeo, etc. Amb eines específiques per a cada un d’ ells.
   
 • Llançament i desplegament mitjançant un navegador Web. Facilitat d'instal·lació i manteniment, degut a que tota instal·lació i actualització és realitzada de manera transparent a l'usuari.
   
 • Integració propietària optimitzada per funcionar contra el PACS RAIM Server 6. Integració amb qualsevol PACS DICOM estàndard mitjançant protocol DICOM.
   
 • Tres models o entorns d’ execució:
 1. Model integrat amb RIS/HIS, en aquest cas el visor apareix com un component del RIS/HIS amb el que s’ integra i que ofereix la visualització d’ imatges a petició del RIS/HIS.
   
 2. Model PCClient, en aquest cas el visor s’ instal·la i s’ invoca mitjançant un accés directe a l’escriptori, de manera independent a un RIS/HIS.
   
 3. Model CD, és l’ executat quan el visor forma part d’ un CD entregat al pacient juntament amb les seves imatges.
   
 • Gestió d’ usuaris i del perfil associat al mateix, això permet gestionar les seves preferències. Aquests perfils son mòbils i s’emmagatzemen al servidor PACS.
   
 • Treball multimonitor, detectant el número i capacitats dels monitors connectats i amb la possibilitat d’escollir els que es poden utilitzar o no en cada moment.
   
 • Capacitat d’ aplicar canvis massius en la configuració de cada un dels visors de manera centralitzada a través del servidor PACS.
   
 • Suport de la gran majoria d’ imatges DICOM, és a dir, qualsevol tipus d’ imatge en escala de grisos amb 8,12 o 16 bits de profunditat, a més a més d’ imatge DICOM en color, incloent “True Color”.
   
 • Gestió de Hanging Protocols per a determinar el layout i els diferents passos de visualització en funció de l’usuari, del hardware disponible (monitors) i de l’estudi a visualitzar. Possibilitat de canviar el layout de forma manual.
   
 • Treball per defecte per sèries, de manera que les accions es realitzen sobre totes les accions de la sèrie
   
 • Canvi de finestra de visualització (nivell de gris, Window & Level) interactiu mitjançant els botons de finestres predefinides per a imatges de TAC. Es pot aplicar a una o a totes les imatges seleccionades alhora.
   
 • Zoom interactiu per a imatges.
   
 • Ampliació d'imatges, rotacions i gir especular a nivell d'una imatge o de tota una sèrie.
   
 • Mesures i anotacions.
   
 • Possibilitat d’ enviar les anotacions al PACS perque altres visors o usuaris les puguin consumir.
   
 • Visualització de Presentations States, inclòs dels realitzats amb altres visors. Gestió de les diferents capes del Presentation State, amb la possibilitat d’ activar-les o editar-les de manera independent.
   
 • Comparació de series sincronitzades per la posició real del pacient (TablePosition). Capacitat de resincronitzar la posició de les sèries.
   
 • Visualització de la informació del pacient continguda a la capçalera de la imatge DICOM.
   
 • Generació dinàmica i en temps real de la intersecció de plànols en imatges de TC i MR, permetent, per exemple, sobre el tall localitzador veure el tall amb la resta de projeccions.
   
 • Capacitat de treballar amb estudis de gran volum. Treballant preferiblement en memòria, però amb la possibilitat de poder utilitzar mecanisme de SWAP en cas de ser necessari.
   
 • Interpretació de KINS per optimitzar les descàrregues. Permet la descàrrega parcial de les imatges de l'estudi per optimitzar el rendiment.
   
 • Generació de la sostracció vascular de sèries complertes.
   
 • Reconstrucció MPR.
   
 • Visualització de DICOM WaveForm Data. Principalment ECG de manera nativa DICOM. Permetent canvis en l'escala temporal, així com en la magnitud de la senyal.
   
 • Capacitat d’ escollir els canals a visualitzar.
   
 • Capacitat de realitzar mesures sobre les senyals d'onda dels ECG, tant del període, com de la magnitud.
   
 • Capacitat de comparar diferents ECG superposant-los i permetent la seva resincronització.
   
 • Capacitat d’ exportar a PDF la visualització de l'ECG actual.
   
 • Detecció de la velocitat de xarxa per determinar el millor mecanisme de descàrrega dels objectius. Es diferencia l'accés WADO, Compressió propietària i Streaming.
   
 • Accés WADO per a la descàrrega dels objectes emmagatzemats en un PACS. Permetent les compressions estàndard d'imatge basades en l'estàndard JPEG.
   
 • Capacitat de descarregar objectes en una compressió propietària desenvolupada pel CIMD que ofereix qualitat sense pèrdues i un rati de compressió 1:2.
   
 • Accés a les imatges via Streaming propietari basat en la transformada de Wavelet que ofereix un accés molt ràpid a baixa qualitat i una millora dinàmica de la mateixa sense suposar un sobre cost en la quantitat d’ informació transmesa.
   
 • Tant la compressió propietària, com l'Streaming requereixen de la incorporació d'un servidor intermedi denominat RAIM Viewer Cache, que prepara els objectes per ser transmesos de manera més eficient.
   
 • RAIM Viewer permet realitzar consultes directes al PACS configurat sota els criteris de recerca més habituals.
   
 • És possible disposar d'una base de dades d'estudis locals que hagin estat descarregats d'un servidor o importats d'un directori o CD.
   
 • Capacitat de treballar de manera simultània contra més d'un servidor PACS.
   
 • Requisits hardware molt reduïts, sense necessitat de cap tarja gràfica acceleradora específica, ja que totes les operacions es realitzen utilitzant les funcions avançades del processador de la màquina.

Demostració de l'aplicació RAIM VIEWER

 

 

RAIM SDI

RAIM SDI

Descripció

RAIM SDI és un software de gestió i registre de l'activitat realitzada en un Servei de Diagnòstic per la Imatge, des de la consulta de les llistes diàries de treball per aparell fins a la gestió dels informes.

Avantatges

 • Registre exhaustiu de l'activitat realitzada i del material utilitzat, coneixement més aproximat de costos
   
 • Informes emmagatzemats i estructurats en una base de dades. Això comporta que aquests puguin ser consultats en qualsevol moment. L'informe estructurat permet fer explotacions a partir de les dades de l'informe.
   
 • Pot obviar-se les llistes de treball en paper, i la impressió múltiple de còpies d'informes. Treball sense paper.

Característiques

El RAIM SDI és una eina que serveix als professionals d'un servei de diagnòstic per la imatge per fer un registre informàtic de l'activitat que es realitza en el seu servei, des del registre de la sol.licitud a partir de les dades enviades des d'altres sistemes d'informació, fins a l'elaboració i validació de l'informe definitiu i el lliurament de l'activitat realitzada per que es pugui fer la gestió de la facturació.

També es comunica amb el sistema d'arxiu d'imatges mèdiques (RAIM Server) per tal de relacionar les exploracions amb les seves imatges emmagatzemades. Addicionalment, permet la consulta de la informació emmagatzemada.

El RAIM SDI disposa de les següents funcionalitats:

 • Gestió de sol.licituts:

  • Recepció de les sol.licituts provinents del sistema de programació.
  • Priorització de les exploracions
  • Registre d'exploracions urgents.
  • Consulta de l'estat de les sol.licituts.
    
 • Gestió de l'activitat:

  • Control d'arribada de pacients.
  • Llista de treball (Activitat programada per l'aparell de radiologia).
  • Enviament de la llista de treball a la modalitat (aparell radiològic, ex. TAC).
  • Afegir i anul.lar exploracions a la sol.licitut.
  • Registre de l'activitat realitzada: personal que realitza la prova, tècniques i material utilitzat, durada de la prova, etc)
  • Gestió del procés de relació entre exploració i imatges emmagatzemades al sistema d'arxiu d'imatges mèdiques.
  • Lliurament de l'activitat per la seva facturació un cop realitzada.
    
 • Gestió de resultats:

  • Realizació d'informes.
  • Consulta d'informes previs
  • Consulta de les imatges relacionades amb l'exploració mitjançant el visualitzador d'imatges mèdiques (RAIM-PC).
  • Possibilitat d'accés a sistemes d'informació clínica (SIC) per tal de conèixer les dades relacionades amb el pacient.
    

Possibilitat de fer una petició al sistema d'informació patològica (RAIM PAT) per tal que s'analitzi una mostra i visualitzar l'informe del patòleg relacionat amb aquesta petició així com les imatges que el patòleg enregistri d'aquesta manera.

Requisits del sistema

 • Software:

El sistema es basa en una arquitectura client servidor:

 • Client: Sistema operatiu MS Windows 98 o superior, recomanable MS Windows 2000 Pro o similar.
 • Servidor: Windows 2000 Server o superior amb IIS i SQL Server 2000. 

 

Manuals d'usuari RAIM SDI

SISDWeb Versió 3.0.6.0 Manual d'usuari [CAT] [ES]

SISDNet Versió 3.0.6.0 Manual d'usuari [CAT]

Estadístiques cribratge Manual d'usuari [CAT]

SISDWeb Versió 3.0.7.0 Manual d'usuari [CAT] [ES]

SISDNet Versió 3.0.7.0 Manual d'usuari [CAT]

SISDNet Versió 3.0.8.1 Manual d'usuari [CAT]


 

RAIM CLOUD

RAIM Cloud

Descripció

Respon a un nou paradigma de PACS, centralitzant en el núvol l' emmagatzematge de l'activitat dels centres de Salut.

No només es comparteix el repositori de dades, sempre mantenint polítiques de seguretat perquè cada centre sigui l'únic amo de les dades, si no també es comparteix la funcionalitat i els recursos de la plataforma (tinença múltiple).

Metes i restriccions del disseny de l'arquitectura del sistema RAIM Cloud

 • Substitució de PACS locals per un PACS global compartit.

 • Fer de la Teleradiologia i la Telemedicina una cosa nativa.

 • Reducció de costos respecte models previs, optimitzant l'ús de recursos mitjançant la compartició dels mateixos en plataformes en el núvol.

 • Facilitat per a compartir la informació.

 • Millora de la disponibilitat i contingència respecte arquitectures anteriors.

 • Adaptació a nous escenaris.

 • Desplegament en clúster de la solució amb més d'un node treballant al mateix temps.

 • Facilitat de desplegament.

 • Es restringeix l'arquitectura a una solució basada en els gestors de base de dades Microsoft SQL Server.

 • S'implementa la multitenant per a poder intercanviar i compartir els recursos i els costos al moment de l'execució de l'aplicació.

  Integració amb les diferents modalitats radiològiques amb adquisició digital: Radiografia Computada, Ultrasons, Medicina Nuclear, etc.

 • Visualització mitjançant qualsevol visor compatible DICOM. Referent a això, RAIM Cloud s'ha dissenyat per a ser plenament compatible amb l'estàndard DICOM i amb els serveis oferts per aquest (FIND-*SCP/*SCU, Move-*SCP/*SCU, Store-*SCP,MPPS, etc.).

 • Elimina la necessitat de tenir infraestructura IT local.

La solució RAIM Cloud consta dels següents subproductes a lliurar:

 • Components habituals de la solució RAIM Server.

 • Components en RAIM Server per a la sincronització amb la plataforma en el núvol dels canvis realitzats localment (RAIM ServerSync).

 • Components en RAIM Server per a la gestió de l'emmagatzematge i distribució d'objectes en el núvol (RAIM Server Store).

 • Solució RAIM Cloud Core, o el que és el mateix, el component principal de la solució global RAIM Cloud, és el gestor multiplexat de les peticions externes.

 • Aquests subproductes conformen una unitat indivisible a l'efecte de ser lliurats a l'usuari.

Utilitzat en el Servei Català de la Salut i en el Servicio Cántabro de Salud.

RAIM Cloud Agent

RAIM Cloud Agent

Descripció

RAIM Cloud Agent (RCA) és el darrer producte desenvolupat pel Centre d’Imatge Mèdica Digital (CIMD) i té com objectiu facilitar la transició des del món local hospitalari cap al, cada cop més present, món Cloud. RCA facilita aquesta transició amb 2 models de funcionament:

 • D'una banda, un model de funcionament pensat per apropar als antics sistemes RAIM Server funcionalitats modernes i avançades com el DICOM Web o les noves llibreries DICOM.
 • De l'altra, fent encara més transparent la sincronització amb RAIM Cloud.

Característiques

 • Desenvolupat amb les tecnologies més modernes de Microsoft .Net (compatible versió .Net 7).
 • Creat totalment de zero aplicant tècniques modernes d’enginyeria del software.
 • Ús d’una llibreria DICOM de tercers.
 • Funcionament totalment multi plataforma (Windows, Linux, MacOS).
 • Pot funcionar com un Proxy d’un PACS RAIM Server, al qual afegeix funcionalitats avançades com el DICOM Web.
 • Pot funcionar com un Proxy d’un RAIM Cloud, oferint de forma efectiva els serveis de RAIM Cloud a un centre com si aquest disposés d’un node PACS local. En aquest model, ofereix de forma nativa els serveis DICOM d’Store-SCP, QR SCP, WL SCP així com mecanismes avançats d’integració HL7 amb altres sistemes de tercers del seu entorn.
 • Pot funcionar com un node de sincronització d’un PACS existent (RAIM Server o de qualsevol altre fabricant) amb RAIM Cloud de forma molt efectiva i ràpida.
 • Es pot configurar per integrar-se directament amb els visors lleugers de la comunitat OHIF i els seus derivats. El CIMD genera, de forma regular, una versió adaptada dels visors OHIF en què valida el seu correcte funcionament contra els diferents models de funcionament de RCA, però de la qual no n’és responsable.

 

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades