UDIAT Centre Diagnòstic

Biòpsia per ecografia mama

Definició. Què és?

La biòpsia per ecografia (Eco Bag) es realitza amb una agulla gruixuda i és guiada per ecografia, és a dir, veurem la lesió a través de la pantalla de l'ecògraf i hi introduirem l’agulla amb la qual traurem teixit de la lesió perquè després els metges especialistes patòlegs puguin analitzar-ho i fer un diagnòstic.

Així doncs, la biòpsia consisteix en treure mostres (cilindres de teixit) de la lesió.

Quan està indicada la prova?

Aquesta prova està indicada en pacients que presenten lesions visibles a través de l’ecografia i també en lesions palpables. Utilitzarem l'Eco Bag per fer un diagnòstic de la lesió sempre i quan els radiòlegs creguin convenient punxar-la per descartar si és benigne o maligne.

Com m'he de preparar?

No és necessari cap tipus de preparació; únicament serà convenient en cas que prengui anticoagulants, Sintrom® (per fer més lleugera la sang), antiagregants plaquetaris o bé tingui hepatitis.

En el cas de l'hepatitis només caldrà portar una analítica recent; en els altres casos hauran de seguir una pauta anterior a la biòpsia que serà explicada per el nostre servei d’infermeria o bé pel seu metge.

També és important tenir en compte que el dia de la biòpsia no es prengui ASPIRINA® ja que aquesta li farà sagnar més.

Raons de procediment

El procediment que es fa en aquesta prova un cop el metge l’explorat i decideix de fer la biòpsia serà el següent:

Imatge Biopsia per Ecografia de Mama

Primer a través de l’ecografia es localitzarà la zona on es troba la lesió, a continuació es desinfectarà la zona a punxar i es posarà amb una agulla fina l’anestèsia local. Seguidament es realitzarà un petit tall amb una fulla de bisturí per després poder introduir una agulla més gruixuda, i aquesta serà la que vagi treien els cilindres de teixit.


Finalment un cop s’hagin tret com a mínim tres mostres, si aquestes són completes i bones es realitzarà una compressió sobre la zona biopsiada per evitar un blau i a la vegada evitar que surti la sang.


Per acabar el personal sanitari farà un embenatge i posarà gel en la zona per evitar un blau més gran i per a la inflamació. El gel es deixarà aproximadament una hora i aquest el portarà vostè quan marxi.
 

 

Què notarà?

Tot el que notarà en aquesta prova és la punxada de l’anestèsia i una coïssor de la mateixa, a continuació només notarà que la toquen i que fan pressió sobre la zona de la lesió , no ha de notar dolor, en cas de notar-ho ha de comunicar-ho per posar-li una mica més d’anestèsia.

És important dir que les lesions més properes al mugró potser seran una mica més doloroses.

Riscos i complicacions durant el procediment

L’únic risc que pot haver-hi és d'al·lèrgia a l’anestèsic local i així fer una reacció. Sempre que vostè sàpiga que es al·lèrgica a l’anestèsic ho haurà de comunicar als professionals sanitaris. L’anestèsic utilitzat és el mateix que utilitzen els dentistes. Les complicacions que poden sorgir durant i després de la biòpsia són:

Sagnar molt durant i després de la biòpsia, que tan sols fent una bona compressió ja és suficient.

Fer un sagnat intern en la mama, si passades unes hores després de la biòpsia es nota un augment progressiu de la mama.

Fer una infecció, si passat els dies posteriors a la prova la mama s’inflama, es posa calenta i vermella.

Si es produeix alguna de les dues últimes complicacions haurà de venir a urgències amb una carta que donem a tots els pacients que hem realitzat biòpsia on explica el procediment de la prova i així el metge li pugui donar un tractament.
 

Molèsties a la prova

Les molèsties que pot tenir vostè un cop hem fet la biòpsia és d'una mica de dolor un cop s’hagi despertat l’efecte de l’anestèsia.

Un cop s’hagi realitzat la biòpsia aconsellem un repòs relatiu de 12h, és a dir, res de fer cap tipus d’esport, de treballar amb feines que hagi de fer esforç amb el braç o moviments repetitius (rentar plats, fregar, estendre roba,...).

Sempre que tingui dolor es podrà prendre paracetamol o antiinflamatoris però mai Aspirina®, doncs aquesta farà sagnar més i per tant un hematoma més gran blau.

Un cop finalitzem, què fem?

Quan s’acaba la biòpsia ens encarreguem de portar les mostres perquè puguin ser analitzades. El resultat es dóna al cap de 15 dies aproximadament. A la pacient se li donarà visita en la unitat de patologia mamària, on els especialistes de la mama donaran el tractament adequat per a cada tipus de lesió.

Si vostè procedeix d'un altre centre, els resultats seran enviats al seu Centre de referència.

Proves complementàries

Una de les proves que poden demanar els metges un cop s’hagi fet la biòpsia és una ressonància magnètica (RM) per fer un estudi d’extensió de les lesions.

 

 

Enllaços d'interès

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades