Patir un càncer colorectal predisposa a patir una infecció greu per la COVID-19

Patir un càncer colorectal predisposa a patir una infecció greu per la COVID-19 1080 720 Actualitat Parc Taulí

L’estudi Mrisk-Covid, elaborat al Parc Taulí,  rebel·la que entre els pacients amb càncer colorectal i Covid-19, un 21% van passar la malaltia de forma greu, fet que es va donar en un 9,4% del total que van resultar infectats o van tenir símptomes compatibles amb el SARS-Cov2. L’anàlisi s’ha dut a terme amb una mostra de més de 14.280 pacients amb Covid o sospitosos de tenir-la detectats entre finals de febrer i mitjans de juny del 2020.

En el Dia Mundial del Càncer Colorectal, aquests resultats avalen la importància de la detecció precoç d’aquest tipus de càncer i, per tant, la importància de participar en els programes de cribatge.

Patir un càncer colorectal predisposa a patir una infecció greu per la Covid-19, segons rebel·la l’estudi Mrisk-Covid elaborat per l’Hospital Parc Taulí. Segons aquest treball sobre Multimorbiditat crònica i Covid-19, entre els pacients amb càncer colorectal i Covid-19, un 21% van passar la malaltia de forma greu, fet que es va donar en un 9,4% del total que van resultar infectats o van tenir símptomes compatibles amb el SARS-Cov2.

La investigació s’ha dut a terme analitzant les característiques de més de 14.280 pacients d’entre 21 i 95 anys que van donar positiu en les proves de la Covid o van ser sospitosos de patir la malaltia entre el 27 de febrer i el 15 de juny del 2020, residents a l’àrea de referència del Parc Taulí. La mostra recull alhora tant pacients que van evolucionar favorablement com aquells que van tenir una evolució que els va dur a patir seriosos problemes respiratoris (fallides respiratòries, respostes inflamatòries i/o necessitat de ventilació mecànica, oxigenoteràpia, etc.), fallides multiorgàniques, ingrés a la UCI o que, finalment, no van superar la malaltia.

Entre tots els pacients analitzats, un 21% dels pacients que patien càncer colorectal i van resultar infectats pel SARS-Cov2 Covid van desenvolupar una Covid greu, fet que en la resta de pacients es va produir en el 9,4% dels casos.

La Dra. Marisa Baré, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, Coordinadora de l’Oficina de Cribratge del Càncer del Parc Taulí i investigadora principal de l’estudi, explica que “hem analitzat molts pacients intentant trobar quines condicions cròniques o altres factors com l’edat, el sexe, el nivell socioeconòmic, etc. de la persona poden estar associades al desenvolupament greu de la Covid-19. Així, hem detectat que els 236 pacients amb càncer a l’intestí gros, és a dir, al colon, recte, o colorectal, que alhora van patir la covid-19 durant la primera onada van evolucionar més freqüentment a forma greu, fet que no va estar així amb els pacients amb altres neoplàsies.”

Importància de la detecció precoç

Els resultats d’aquest treball refermen la importància de la detecció precoç del càncer colorectal. En aquest sentit, participar en els actuals programes de cribatge de la malaltia és una de les fórmules més segures de poder disposar d’un diagnòstic primerenc que permeti tractar a temps el tumor i incrementar les possibilitats de cura. Així, la Dra. Baré fa una crida a la població a participar quan es rebi la invitació perquè “ens permet agafar el tumor abans de que s’hagi extés. Generalment, ens trobem els tumors en estadis precoços, però malauradament també detectem pacients amb metàstasi a ganglis o a altres òrgans, especialment en persones que no havien participat mai en invitacions anteriors”. Actualment, a Espanya, la supervivència als cinc anys es situa en el 64%, per sobre de la mitjana europea que es troba en el 57%.

En el darrer cribatge realitzat al Vallès Occidental, on s’inclou la zona d’influència del Parc Taulí, van participar 80.171 persones i es van detectar un 5,2% de casos positius (amb pèrdues de sang oculta en fempta) i 138 càncers colorectals. La participació i segurament el nombre de càncers detectats de forma precoç, s’ha pogut veure disminuïts a causa de la pandèmia. El confinament patit durant el segon trimestre de l’any passat i potser la por a contactar novament amb el sistema sanitari o altres factors han fet caure la participació en un 4% en alguns territoris.

El càncer colorectal és el càncer amb més incidència a Espanya, on es diagnostiquen anualment gairebé 45.000 casos nous. És una patologia que es calcula que afectarà a un de cada 20 homes i a una de cada 30 dones abans dels 75 anys.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.