El Servei d’Anatomia Patològica rep la certificació ISO 15189:2013 que garanteix la qualitat diagnòstica de la patologia ginecològica

El Servei d’Anatomia Patològica rep la certificació ISO 15189:2013 que garanteix la qualitat diagnòstica de la patologia ginecològica 1080 769 Actualitat Parc Taulí

El Servei d’Anatomia Patològica del Parc Taulí ha rebut l’acreditació UNE-EN ISO 15189:2013 atorgada per l’Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) en l`àrea específica del diagnòstic de la patologia ginecològica que abasta les mostres de biòpsies i peces ginecològiques i la detecció i genotipat del virus del papil·loma humà (HPV).

En el procés d’acreditació de I’ISO 15189 ha intervingut un auditor expert en gestió de processos i un auditor expert en les tecnologies i les proves que s’han acreditat. Per assolir l’acreditació s’ha incorporat la sistemàtica de fer revisions retrospectives i prospectives dels diagnòstics que es realitzen al Servei, i s’ha ampliat la participació en programes de qualitat d’agències externes.

El Servei d’Anatomia Patològica l’any 2017 va obtenir la certificacació del seu Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015 per a les següents activitats: “Diagnòstics anatomopatològics i moleculars de biòpsies, citologies, autòpsies i biomarcadors. Vessant assistencial, organitzativa, docent i de recerca”.

La nova acreditació està més enfocada a garantir la qualitat dels diagnòstics i els resultats de les proves analítiques, a diferència de l’ISO la 9001 que vetlla perquè els processos s’ajustin allò que està establert. L’ISO 15189 és d’aplicació per a aquelles proves realitzades que no disposin del marcatge CE-IVD, normativa europea que regula les exigències de qualitat tant dels equips tecnològics com dels reactius i productes que s’utilitzen per a obtenir els resultats de proves in vitro.

El director del Servei d’Anatomia Patològica, Joan Carles Ferreres, destaca que aquesta nova acreditació “suposa un salt qualitatiu respecte l’ISO del 2017, ja que garanteix que els diagnòstics que fem estan dins d’uns estàndards de qualitat i que ens hem dotat de mecanismes per a de garantir que així sigui”.

La coordinadora del qualitat del Servei, Joana Gallardo, destaca “que la certificació és fruit de més d’un any i mig de feina de l’equip quaranta-quatre professionals: patòlegs, residents d’anatomia patològica, biòlegs moleculars, citotècnics, tècnics especialistes en anatomia patològica i citopatologia, i administratius”. Aquests professionals donen resposta a pràcticament totes les necessitats de la institució pel que fa al diagnòstic morfològic i molecular de mostres anatomopatològiques.

Tres hospitals a Catalunya tenen acreditat amb l’ISO 15189 una part del diagnòstic anatomopatològic: l’Hospital de Bellvitge i el Parc Taulí la part de patologia ginecològica (biòpsies i citologies ginecològiques i HPV) i l’Hospital de Sant Pau la part de tumors ossis i de parts toves. Altres hospitals tenen acreditades només proves moleculars. El Parc Taulí és centre de referència per a la detecció de l’HPV de Sabadell i dels ambulatoris i hospitals de Terrassa i realitza també l’estudi de les citologies procedents dels ambulatoris de Sabadell.

Al Servei d’Anatomia Patològica s’aplica al diagnòstic morfològic de les mostres, en els casos en què és necessari, un ampli ventall de recursos tecnològics, molts d’ells estudis moleculars, per garantir l’assoliment de la màxima fiabilitat en el diagnòstic. L’any passat es va fer el diagnòstic de 20.907 biòpsies (31.657 mostres), 15.356 citologies i 8.376 determinacions d’HPV, entre altres estudis.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.