Salut Mental

Presentació

El Servei de Salut Mental Infants i Joves ofereix atenció especialitzada als infants i joves menors de 18 anys que presenten problemes de salut mental i a les seves famílies, amb una orientació comunitària i integradora, amb les intervencions d’altres serveis comunitaris de salut i socials.

L’atenció dels joves implica sempre una atenció sinèrgica dels pares; per això, comptem amb programes d’atenció individualitzada i grupal específics per a familiars en els diferents trastorns mentals.

La detecció precoç dels trastorns mentals en joves és una estratègia essencial per evitar les conseqüències negatives del retard en l’inici del tractament eficaç: afectació del procés de maduració cerebral i interferències greus en el desenvolupament normal (fracàs escolar, dèficits relacionals,...).

Director executiu de Salut Mental Parc Taulí

Diego J. Palao Vidal

Neurociències Parc Taulí

Compartim amb la societat els principals resultats de la recerca en neurociències i la seva repercussió en la salut de les persones.