Salut Mental
i Addiccions

Presentació

El Servei de Salut Mental Infants i Joves ofereix atenció especialitzada als infants i joves menors de 18 anys que presenten problemes de salut mental i a les seves famílies, amb una orientació comunitària i integradora, amb les intervencions d’altres serveis comunitaris de salut i socials.

L’atenció dels joves implica sempre una atenció sinèrgica dels pares; per això, comptem amb programes d’atenció individualitzada i grupal específics per a familiars en els diferents trastorns mentals.

La detecció precoç dels trastorns mentals en joves és una estratègia essencial per evitar les conseqüències negatives del retard en l’inici del tractament eficaç: afectació del procés de maduració cerebral i interferències greus en el desenvolupament normal (fracàs escolar, dèficits relacionals,...).

Director executiu de Salut Mental Parc Taulí

Diego J. Palao Vidal