UDIAT Centre Diagnòstic

Mamografia

Què és una mamografia?

És una radiografia que s'utilitza especialment per veure com és una mama per dintre. És la primera tècnica d'elecció per detectar el càncer de mama i a més podem visualitzar altres anomalies en el pit.

Imatge mamògraf digital

Es realitza amb un aparell de raigs x denominat mamògraf. En el nostre centre disposem de dos mamògrafs digitals d'última generació de la casa comercial Lorad.

Quan m'he de realitzar una mamografia?

La prevenció més eficaç és la detecció precoç. Per això, l’autoexploració rutinària de les mames és fonamental. A més, s’ha de realitzar de forma periòdica mamografies, perquè els tumors petits no es poden detectar amb l’autoexploració

Pacients sense símptomes

Una mamografia de control està indicada en dones des dels 50 fins als 70 anys

 

Indicada cada 2 anys per a la detecció precoç del càncer de mama (cribratge). La mamografia realitzada a intervals de 1 a 2 anys redueix en un 25% a un 35 % les morts per malaltia. Sovint es recomana avançar els controls per diferents causes, en aquest cas el radiòleg ho notificarà en el resultat de les seves mamografies.

Pacients amb símptomes

La mamografia està indicada sempre que el radiòleg o el ginecòleg tinguin importants motius clínics per realitzar-la, independentment de l'edat que presenti la pacient.

 

Aquests motius poden ser:

 

- Mastàlgia (dolor a la mama) sense relació al cicle menstrual.

- Mugró retret sobtadament.

- Modificacions del contorn o estructura de la mama.

- Alteracions de la pell (úlcera, pell de taronja o envermellida,...)

- Presència d'un nòdul

- Presència d'un nòdul a l'aixella

Pacients menors de 35 anys

La mamografia no sol estar indicada, a menys que existeixin importants motius clínics per a realitzar-la. El càncer de mama és inusual en dones menors de 30 anys i poc freqüent per sota dels 35 anys.

 

Gairebé tots els problemes mamaris en aquesta franja d'edat estan causats per malalties benignes o de caire fisiològic. La utilitat de la mamografia en aquests casos és molt escassa, ja que les mames joves són denses, pel que és probable que les lesions no es vegin; és preferible en aquest grup d’edat utilitzar la tecnologia digital.

Com m'he de preparar?

Preparacio:no utilitzar productes corporals

No fa falta cap tipus de preparació especial, excepte una bona higiene corporal i no posar-se cremes, pólvores de talc ni desodorant. Moltes vegades aquesta classe de productes porten alguns components que poden ocasionar falses imatges.

 

IMPORTANT: És indispensable que el dia que vingui a realitzar-se el seu control, porti les mamografies anteriors, ja que el radiòleg les necessita per fer un estudi comparatiu.

Com es realitza una mamografia?

Imatge: com es realitza una mamografia

En l'estudi rutinari de mama es realitzen un total de quatre plaques: front i obliqua del pit dret i de l’esquerre. Tant en les de front com en les de costat s'ha d'agafar tota la mama. En les mamografies de costat és important agafar les aixelles per veure els ganglis axil·lars.

 

Què notaré mentre em realitzen una mamografia?

La mamografia no és una prova dolorosa però sí molesta i incòmoda. La compressió de la mama és fonamental per realitzar una bona mamografia. Amb una compressió òptima desfem el teixit mamari que habitualment queda agrupat en la mama. D'aquesta manera evitem grumolls de teixit mamari que ocultin lesions.

 

Notarà una pressió en les mames en les projeccions de front i una pressió una mica més forta en les projeccions de costat, en l'aixella. La molèstia depèn molt de l'anatomia de la mama (si té molta fibra o no) i de la sensibilitat de la pacient, perquè cadascú sent el dolor de forma diferent.

Imatge: com es fa una mamografia; projecció frontal i projecció oblíqua

Què veiem? Què esperem?


En la mamografia visualitzem el teixit mamari (en ell es pot formar el càncer), el teixit adipós (greix) i la pell. També és imprescindible agafar l'aixella per visualitzar els ganglis axil·lars. Esperem detectar lesions menors d'1 cm i així poder realitzar un tractament el menys agressiu possible.

Quins riscos i complicacions podré tenir? Contraindicacions

 

L'única contraindicació per a no realitzar la mamografia és el risc d'embaràs, a menys que existeixin importants motius clínics per a realitzar-la.

 

No existeix cap risc durant el procediment, però a vegades hi ha coses a tenir en compte:

Potser que els dies abans de la menstruació o quan s’està ovulant l'exploració sigui un mica molesta. Però no existeix cap contraindicació per a no realitzar-la.

Potser que en algunes pacients amb el pit gran o amb la pell resseca es produeixi envermelliment o fins i tot descamació quan s’estira, en aquests casos es pot realitzar la prova igualment però la pacient hauria de consultar el problema amb el seu metge i posar remei.

Cal tenir en compte les pacients amb marcapàs o "Port-a-cath", ja que si s'excedeix la compressió podrien causar danys irreparables, per aquesta raó és important avisar al personal sanitari.

Quines molèsties puc tenir després de la prova?

 

No ha de notar cap molèstia després de la prova. Però en el cas que li surti algun blau hauria de consultar amb el seu metge perquè segurament té problemes de coagulació i cal posar solució.

Una vegada finalitzem la prova, què fem?

Una vegada finalitzada l'exploració pot fer vida normal, ja que aquest procediment no té cap tipus d'efecte secundari.

Els resultats seran enviats al seu centre de destinació a l'atenció del facultatiu que li ha demanat l'exploració en aproximadament una setmana.
 

Quines proves complementàries es poden realitzar després d'una mamografia?

Projeccions addicionals

Potser que amb l'estudi rutinari el metge no tingui suficient per fer un diagnòstic i sigui tornada a citar per realitzar-li una projecció addicional. Aquestes projeccions ens serveixen per veure la mama des d’una altra angulació o ampliació i aclarir imatges que estan en dubte. Poden ser més molestes perquè realitzem una màxima compressió en la zona d'estudi.

La mamografia es pot completar amb moltes altres proves: ECO, Ressonància Magnètica, Biòpsia, ...

 

 

 

Enllaços d'interès

Portal de transparència i bon govern del Parc Taulí

Clients: drets i deures

Perfil del contractant

Voluntariat Parc Taulí

 
Enllaç a Consulta de visites i proves programades