El tractament amb calcitriol de pacients amb insuficiència renal s’associa a una important reducció de mort per COVID-19

El tractament amb calcitriol de pacients amb insuficiència renal s’associa a una important reducció de mort per COVID-19 1080 689 Actualitat Parc Taulí

Els resultats són fruit d’un estudi poblacional desenvolupat a Catalunya per la Corporació Sanitària Parc Taulí, la Universitat de Barcelona (UB), l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Els investigadors d’aquest estudi han demostrat que la forma activa de la vitamina D, el calcitriol, aconsegueix reduir de forma important la mort per COVID-19 en pacients afectatsd’insuficiència renal avançada.

Es tracta d’un estudi observacional en què s’han analitzat 8.076 pacients adults tractats amb calcitriol a Catalunya durant els darrers mesos abans de la pandèmia que s’han comparat, mitjançant tècniques estadístiques, amb una població de característiques similars en quan a edat, sexe, comorbiditats o altres tractaments concomitants rebuts.

Els resultats de l’estudi, que han estat publicats a la revista d’accés obert Biomedicines (ed. MDPI), han demostrat que els malalts que prenien calcitriol tenien un 34% menys de probabilitat de morir per COVID-19 que els malalts no tractats. “Aquesta reducció de mortalitat va ser del 43% si els pacients patien insuficiència renal avançada, mentre que en els malalts amb bona funció renal, la reducció de la mortalitat només es va observar en aquells que prenien dosis altes del fàrmac” apunta el Dr. Joaquim Oristrell del Parc Taulí, investigador principal de l’estudi.

“La importància de la troballa radica en que, fins ara, els estudis efectuats amb altres derivats de la vitamina D, com el colecalciferol o el calcifediol, han estat efectuats amb pocs pacients i, en general, no han detectat cap reducció apreciable en la mortalitat per COVID-19” destaca la Dra. Maria Grau del Departament de Medicina de la UB, que ha coliderat l’estudi. “Aquest estudi apunta a que el calcitriol, que és la forma hormonal activa de la vitamina D, tindria més potencial que altres derivats de la vitamina D per frenar les formes greus de la COVID-19”, conclouen els investigadors.

Ara bé, els autors també adverteixen que el calcitriol pot induir hipercalcèmia i no s’hauria d’administrar sense supervisió mèdica. Per altra banda, el benefici es va observar sobretot en els malalts amb insuficiència renal avançada, mentre que calen més estudis per saber amb seguretat si també pot ser útil a la població sense insuficiència renal.

Referència de l'estudi

Oristrell, J.; Oliva, J.C.; Subirana, I.; Casado, E.; Dominguez, D.; Toloba, A.; Aguilera, P.; Esplugues, J.; Fafian, P.; Grau, M. “Association of Calcitriol Supplementation with Reduced COVID-19 Mortality in Patients with Chronic Kidney Disease: A Population-based Study”. Biomedicines 2021, 9(5), 509. Doi 10.3390/biomedicines9050509

Nota de premsa

Format PDF

Entrevista a Joaquim Oristrell, investigador principal de l'estudi

Enllaç al canal d’actualitat de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.