La suplementació amb calcitriol és útil enfront la COVID-19 en pacients amb insuficiència renal avançada

La suplementació amb calcitriol és útil enfront la COVID-19 en pacients amb insuficiència renal avançada 750 502 Guillem Cebrian

A principis de mes la revista científica d’accés obert Biomedicines va publicar un estudi observacional sobre l’efecte de la suplementació amb calcitriol en relació al risc d’infecció per SARS-CoV2 o mortalitat per COVID-19. Aquest estudi poblacional s’ha basat en una mostra de 8076 pacients residents a Catalunya que havien estat sota tractament des d’abril del 2019 fins al febrer del 2020.

Han participat en l’estudi el Dr. Joaquim Oristrell i l’investigador pre-doctoral Enrique Casado, del grup de recerca en malaltia inflamatòria articular, metabolisme ossi i malalties autoimmunes sistèmiques de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), juntament amb Joan Carles Oliva, també de l’I3PT.

A continuació parlem amb el Dr. Oristrell, investigador principal de l’estudi, qui ens explicarà d’on va originar, en què ha consistit, quins resultats han obtingut i que representen en clau d’avenços en la lluita contra la COVID-19.

Què és el calcitriol i sota quina premissa es va decidir analitzar l’associació entre aquest tractament i la infecció per SARS-CoV2?

El calcitriol és la forma hormonalment activa de la vitamina D. Vam fer la hipòtesi de que la seva suplementació podria ser beneficiosa en els malalts amb COVID-19 per diversos motius. Per una banda, hi ha dos meta-anàlisis que han mostrat que la suplementació amb vitamina D pot reduir la incidència d’infeccions respiratòries.

El que ens va semblar més atractiu és que el calcitriol té efectes beneficiosos en models animals de distrès respiratori de l’adult, que és el tipus de la lesió pulmonar que s’observa a la COVID-19

Quins són els principals motius de suplementació amb calcitriol a la nostra població?

Nosaltres vam analitzar tota la població de Catalunya que havia adquirit a farmàcies qualsevol dels preparats que portessin vitamina D, entre ells el calcitriol, en l’any previ a l’inici de la pandèmia.

Vam detectar més de 8000 pacients tractats amb calcitriol, bàsicament pacients afectes d’insuficiència renal (aproximadament dos terceres parts del total) o malalts amb hipoparatiroïdisme (una cinquena part del total). Aproximadament uns 1000 pacients no vam arribar a conèixer quina fou la indicació per a ser suplementats.

Quines variables van identificar i quins van ser els resultats obtinguts?

Les variables de resultat (outcomes) foren la infecció per SARS-CoV2, l’hospitalització per COVID-19, la infecció severa (variable combinada de requeriment de ventilació no invasiva o ingrés a UCI o mort), o la mort per COVID-19. Com a covariables es van analitzar variables demogràfiques, viure en residència, diverses comorbiditats, o presa de determinats grups de fàrmacs.

El resultat principal fou que, en comparació amb un grup control aparellat mitjançant puntuació de propensió, amb les mateixes característiques clíniques que els tractats, la mortalitat per COVID-19 fou un 34% menor en els malalts suplementats. Ara bé, si analitzàvem només els pacients amb insuficiència renal avançada, aquest percentatge de disminució de mort fou d’un 43% en l’anàlisi multivariat, mentre que en els malalts sense insuficiència renal les diferències no foren significatives.

Valorant aquests resultats positius, a quines conclusions podem arribar i quina aplicació tindrien en el moment actual de la pandèmia?

En el nostre estudi no hem pogut demostrar que la suplementació amb calcitriol previngui la infecció per SARS-CoV2, però sí que suggereix que la infecció esdevé menys greu, amb menys mortalitat. En cap cas, aquesta suplementació pot substituir la vacunació, que clarament s’ha demostrat molt més efectiva per a reduir la infecció i la mortalitat per COVID-19. Ara bé, atès que es poden anar produint mutants del virus que en el futur puguin limitar l’efectivitat de les vacunes, considerem que la suplementació amb calcitriol pot ser especialment útil en pacients amb insuficiència renal avançada. Tot i així, s’ha de dir que el nostre és un estudi observacional, en el qual no podem descartar l’existència d’algun biaix. Òptimament, caldria desenvolupar un assaig clínic per a poder determinar amb seguretat l’efectivitat d’aquest fàrmac a la COVID-19.

Referència de l'estudi

Oristrell, J.; Oliva, J.C.; Subirana, I.; Casado, E.; Dominguez, D.; Toloba, A.; Aguilera, P.; Esplugues, J.; Fafian, P.; Grau, M. Association of Calcitriol Supplementation with Reduced COVID-19 Mortality in Patients with Chronic Kidney Disease: A Population-based Study. Biomedicines 2021, 9(5), 509. Doi: 10.3390/biomedicines9050509

Notícia sobre aquest estudi

Enllaç al canal d’actualitat del Parc Taulí

Guillem Cebrian

Graduat en Informació i Documentació (UB) i Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació (UB). A l’I3PT sóc Responsable de la Unitat de Gestió del Coneixement i m’encarrego de la recollida i disseminació de la seva producció científica. M’apassionen les noves tecnologies, la gestió de dades i la ciència oberta.

All stories by: Guillem Cebrian

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.